Darbuotojams » Mėgėjų meno kolektyvo vadovo veiklos ataskaita

 

                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                        Raseinių rajono kultūros centro

                                                                                                            direktoriaus 2014 m. rugsėjo 15 d.

                                                                                                            įsakymu Nr. (3.1)KC-35-V            

 

Raseinių rajono kultūros centro ______________

 mėgėjų meno (kolektyvo pavadinimas) kolektyvo vadovo (vardas pavardė)

 

20... metų

 

VEIKLOS ATASKAITA

 

 

I.     PARENGTOS PROGRAMOS, KONCERTAI, SPEKTAKLIAI, ATSKIRI KŪRINIAI
II.    KONCERTINĖS IŠVYKOS, DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE, RESPUBLIKINIUOSE, RAJONINIUOSE, VIETOS RENGINIUOSE

III.   INICIJUOTI RENGINIAI
IV.   MENO KOLEKTYVO NARIŲ SAVIRAIŠKOS POREIKIŲ TENKINIMAS, JŲ MENINIS UGDYMAS
V.    SOCIOKULTŪRINIŲ VIETOS BENDRUOMENĖS POREIKIŲ TENKINIMAS
VI.   PARENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
VII.  MENO KOLEKTYVO NARIŲ KAITA IR JOS PRIEŽASTYS
VIII. IŠSIKELTŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS (sėkmės, problemos)

 

 

 

 

 

Ataskaitą parengė                                                        parašas                                 Vardas pavardė

                                                                                                                  

 

FAILĄ PARSISŲSTI GALITE ČIA