Darbuotojams » Mėgėjų meno kolektyvo vadovo veiklos planas metams

                                                           PATVIRTINTA

                                                                                    Raseinių rajono kultūros centro

                                                    direktoriaus

                                                                    2014 m. rugsėjo 15 d.

                                                                             įsakymu Nr. (3.1)KC-35-V

 

                                                          SUDERINTA

                                           Specialistas kultūrai (jeigu meno vadovas dirba ne Raseinių mieste)                     

 

Raseinių rajono kultūros centro _________________

mėgėjų meno (kolektyvo pavadinimas) kolektyvo vadovo (vardas pavardė)

20... metų

 

 VEIKLOS PLANAS

 

  1. Tikslai
  2. Uždaviniai
  3. Prioritetai

 

Eil. Nr.

Numatomos parengti programos, koncertai, spektakliai ir pan. (pavadinimas, kokiai progai skirta)

Iki kada planuojama parengti programa

Programos, koncerto, spektaklio ar pan. trukmė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Numatomi parengti atskiri kūriniai

Iki kada planuojama parengti

Numatoma trukmė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuojami renginiai, koncertinės išvykos, dalyvavimas tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, rajoniniuose renginiuose, vietos

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Organizatorius

Data

Renginio vieta

Preliminarus lėšų poreikis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planą sudarė                                                         parašas                                 Vardas pavardė

 

 

FAILĄ PARSISIŲSTI GALITE ČIA