Darbuotojams » Renginio sąmata

                                                                                                 

TVIRTINU

                                                                      Raseinių rajono kultūros centro direktorė

                                                                   _________________________

                                                                              (parašas)

 

                                                                          Inga Šatkauskienė

                 

                                                                    _________________________

                                                                                   (data)

 

 

 RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRAS

 

 

                                                                                             

 

                                                               

 

                                                                     

20      m.                            mėn.            d.

Raseiniai

 

 

______________________________________________

(renginio pavadinimas)

 

 

 

S Ą M A T A

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

 

 

 

 

 

___________________                      ___________                    __________________________

(pareigos)                                          (parašas)                         (vardas pavardė)

 

 

 

 

FAILĄ PARSISIŲSTI GALITE ČIA