Darbuotojams » Veiklos atas. priedas organizuojantiems renginius

 

RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRO  ......................................

___________________________________________________________________

pareigybė, vardas, pavardė

 

 

201..... m. VEIKLOS ATASKAITOS PRIEDAS Nr.1

 

Eil. nr.

Renginio pavadinimas

Renginio diena

Organizatorius

Dalyvių skaičius

1.

 

 

 

Vaikai - .....

Jaunimas - ......

Suaugę -  ......

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gautas finansavimas:

Pavadinimas

Suma

Raseinių rajono kultūros centras

 

Kaimų bendruomenės

 

Seniūnijos

 

Rėmėjai

 

Kiti

 

VISO:

 

 

 

ATASKAITĄ SUDARĖ:

 

_________________________                                                                          __________________

                   pareigybė                                                                                                                                            vardas, pavardė

 

 

FAILĄ PARSISIŲSTI GALITE ČIA