Naujienos
Choras "Šatrija" svečiavosi Latvijoje/2016


Sustoję pavasario pakelėse sprogstantys beržai ir susimąstę kaštonai šeštadienį palydėjo Raseinių rajono kultūros centro mišraus choro „Šatrija“ dainininkus į gražią šventę Latvijoje. Čia Ogrės vaikų ir jaunimo centro pučiamųjų orkestras „Ciemupe“ šventė savo kūrybinės veiklos keturiasdešimt penkerių metų sukaktį. Nuotaikinga orkestro atliekama muzika, puikūs solistai-vokalistai. Smagu buvo koncerte dainuoti ir „Šatrijos“ choristams. Džiaugėmės, kad žiūrovai šiltai priėmė mūsų dainas. Esame seniai pažįstami, jautėmės laukiami ir gerbiami.

 

„Šatrijos“ choro ir „Ciemupės“ orkestro pirmasis susitikimas įvyko 1995 metais Ogrėje. Per 20 draugystės metų daug kartų koncertuota kartu. Orkestras dalyvavo „Šatrijos“  keturiasdešimtojo gimtadienio minėjime. Įspūdinga 15 metų draugystės sukakties šventė buvo surengta 2010 metais Raseiniuose. Orkestrui vadovauja puikus muzikantas Gunaras Freidenfelds, tą dieną šventęs savo gyvenimo 75 metų sukaktį. Norintys pasveikinti šį nuoširdų žmogų turėjo kantriai stovėti ilgoje eilėje. Pajėgėme suprasti, kad šiai talentingai asmenybei buvo dėkojama už tai, kad meilės tėvynei Latvijai ir muzikai žibintą jis nešė per visus 45 orkestro klestėjimo metus. Iš šio žmogaus gyvenimo ir kūrybos semiamasi stiprybės, mokomasi, kaip reikia įveikti sunkias negandas ir dovanoti pasauliui gėrį bei mūsų būties šioje žemėje džiaugsmą.

 

Norisi tikėti, kad prasminga Raseinių choro ir „Ciemupės“ orkestro draugystė ir toliau lydės mūsų dienas, praskaidrins rūpesčius, padės suvokti mums dovanoto gyvenimo bėgsmą ir grožį.

 

Raseinių rajono kultūros centro mišrus choras „Šatrija“ taip pat rengiasi minėti prasmingą 60 metų kūrybinės veiklos sukaktį. Mielai visus kviečiame 2016 metų gegužės 14 dieną atvykti į choro šventę, kuri vyks Raseinių rajono kultūros centre.


Choristė Ona Sinkevičienė