Naujienos
Dainų šventės Teatro diena ,,Sau, Tautai, Žmonijai''


Paskelbta 2018 07 12

Liepos 4 d. Raseinių rajono kultūros centro mėgėjų teatras ,,Braižas" dalyvavo Lietuvos šimtmečio dainų šventėje ,,VARDAN TOS...'' Teatro dienoje ,,Sau, Tautai, Žmonijai“. Katedros aikštės didžiojoje scenoje septyni geriausi teatrai, tarp jų ir mes, vaidinome ,,Tautos atsilukštinimą“ (režisierė Jolanta Šimaitienė, scenografė Renata Lauraitytė). Į kelionę mus išlydėjo Raseinių rajono savivaldybės meras Algirdas Gricius ir mero pavaduotoja Gitana Rašimienė. Dar kartą pajutome, kad esame vieningi.

 

Vykdami į šventę jautėme, kad tai mūsų tautos naujas istorijos lapas su įsimintinu skaičiumi 100-as. Gražus ir solidus gimtadienis: apvainikuotas ąžuolo vainikais, papuoštas gėlėmis, šokamais šokiais, vaidinamais spektakliais. Katedros aikštėje buvo  į stulpą  įkaltos simbolinės mėgėjų teatrų ,,vinys“. Ir nors iš ryto dulksnojo lietus, mūsų nuotaikos po generalinės repeticijos buvo puikios. Pasivaikščiojome po šventinį Vilnių: pasidžiaugėme mugėse esančiais įvairiais tautodailininkų darbais, užėjome į Katedrą, vieną didžiausių gotikinių sakralinių pastatų Šv. Pranciškaus Asyžiečio arba Bernardinų bažnyčią, apsilankėme viename gražiausių Vilniaus statinių Šv. Onos bažnyčioje. Uždegėme  žvakeles už Lietuvą, savo šeimas, teatrą. Ilgai gėrėjomės Bernardinų sodu, kur sceninėse aikštelėse vyko įvairių regionų mėgėjų teatrų vaidinimai .Vakare čia pasirodė ir Raseinių meno mokyklos mokomasis teatras ,,Svajoklis'' (režisierės Albina Damašauskienė ir Romena Godelytė - Irkmonienė). Pasėdėjome ant suolelio netoli Gedimino kalno. Mūsų pilis - Lietuvos pasididžiavimas, dabar  atrodo labai niūriai ir vargingai. Bežiūrint į ją pasidarė graudu ir liūdna. Diena išsigiedrino. Vakare Katedros aikštėje vyko finalinis septynių mėgėjų teatrų vaidinimas ,,Amžinas keleivis''. Vaidinant Vilniaus širdyje - Katedros aikštėje širdį užliejo nepaprastai geras jausmas, nes pamatėme daug žiūrovų. Esame dėkingi visai kūrybinei grupei: meno vadovei Danutei Vaigauskaitei, režisieriui Valentinui Masalskiui, kompozitorei Nijolei Sinkevičiūtei, dailininkui Jonui Arčikauskui, garso režisieriui Skaidriui Giliui, koordinatorei Irenai Maciulevičienei, direktoriui Ramūnui Abukevičiui už nuoširdų bendravimą, gražų bendrą kūrybinį darbą. Nuoširdžiai, šiltai bendravome su režisieriumi Valentinu Masalskiu. Jo rankos paspaudimas kiekvienam mūsų teatro aktoriui prieš einant į sceną, sujaudino iki sielos gelmių. Jo pasakyti patarimai, linkėjimai stiprino mūsų pasitikėjimą savimi ir teikė jėgų bei energijos. Savo apsilankymu spektaklyje ir nuoširdžiu palaikymu mus pagerbė Antano Juškos dukra Vaiva. Mums aktoriams buvo be galo maloni sielos palaima atstovauti savo miestą – Raseinius ir atsakomybė dalyvauti mūsų valstybės šventėje. Juk šis įvykis mūsų gyvenime niekada neatsikartos... Sunku rasti žodžius, kurie galėtų apibūdinti jausmą, kai visi teatro dienos dalyviai atlikome bendrą dainą  ,,Lietuva brangi šalele'' (žodž. Vydūno, muz. Nijolės Sinkevičiūtės). Rankose laikėme žvakeles, mano širdyje degė meilės liepsnelė savo Tėvynei, aš jaučiausi labai laiminga, didžiavausi, kad esu lietuvė. Nerimi buvo plukdoma koncertinė arfa. Krantinėje padėję žvakeles, dainavome, skandavome ,,LIE-TU-VA“. Tada prisiminiau mūsų Baltijos kelią. Tūkstantinė teatrą mylinčių žmonių minia sušildė Vilnių, paskleistas Vydūno idėjas, tada mintys nuplukdė toliau..., kad Vydūnas išliktų kuo ilgiau gyvas mūsų darbuose ir širdyse.

 

Teatras - gaivinanti versmė, kuri padeda atitrūkti nuo kasdienybės rūpesčių ir darbų. Teatras - naujos, nematytos spalvos, kurias pastebi tik vaidinantys ir gyvenantys juo. Džiaugiuosi, kad mane supa talentingi, kūrybingi teatro draugai. Jų dėka aš tobulėju, geriau pažįstu pasaulį, žmones ir save. Galim drąsiai didžiuotis tuo, kad mūsų teatre vaidina kultūros centro direktorė Inga Šatkauskienė ir direktorės pavaduotojas Justas Dargevičius. Visiems aktoriams nuoširdus ačiū už šypseną, žvilgsnį, visapusišką palaikymą scenoje, gražų tarpusavio bendravimą. Mūsų teatras tarsi darni, vieninga šeima.

 

Viso kolektyvo vardu dėkoju mūsų režisierei Jolantai Šimaitienei už kantrybę, nuoseklų kūrybinį darbą. Tik jos profesionalumo dėka mes jau antrą kartą patenkame į Dainų šventės finalinę dalį. Rezultatai mus džiugina, nes bendras kūrybinis darbas nenuėjo veltui. Negaliu šiltu žodžiu nepaminėti taktiško, malonaus, mandagaus, paslaugaus, nepavargstančio mūsų vairuotojo Stasio Juzikio.

 

Birželio mėnesį buvo paskelbta SWED BANKO akcija - konkursas ,,Daina su kortele''. Mūsų teatrui nusišypsojo laimė - dalyvavome ir laimėjome piniginį prizą. Ta proga, prieš išvažiuojant į Dainų šventę, gavome suvenyrinius ženklelius  su gėlytėmis ir ąžuolo lapais trispalvės fone, kuriuos segėjome šventės metu. Už tai esame labai dėkingi.

Dainų šventė baigėsi. Liko neišdildomi prisiminimai, kurie užlieja krūtinę šilumos ir džiaugsmo banga.

 

 

Teksto autorė Raseinių rajono kultūros centro mėgėjų teatro ,,Braižas'' artistė Nijolė Kavaliauskienė.

Teksto nuotraukos Prano Laurinavičiaus ir Nerijaus Jazz