Naujienos
Kapelų šventė ,,Buvo naktys Švento Jono“ Kalnujuose


Paskelbta 2018 07 03

Birželio 23 d. Kalnujų bendruomenės lauko scenoje nuvilnijo nuskambėjo kapelų šventė ,,Buvo naktys Švento Jono‘‘, skirta pagerbti Jonus ir Janinas. Į pakvietimą atsiliepė Kelmės senjorų bendruomenės ,,Artimi‘‘ mišrus vokalinis ansamblis ir kapela (vad. A.Bartkevičius), Jurbarko rajono Veliuonos kultūros centro Raudonės kaimo kapela (vad. J.A.Grygartas) ir Kalnujų kaimo kapela (Z.Žemaitienė). Visos kapelos pavergė žiūrovus nuoširdumu, kūrinių įvairove, o žiūrovai plojimais vis ragino kūrinius pakartoti. Nuskambėjus kapelų finalinei dainai ,,Buvo naktys Švento Jono“ Jonams buvo uždėti ąžuolų vainikai, palinkėta stiprybės ir tiesiog didžiuotis turint tokį gražų vardą. Renginio metu tarp kapelų užmezgė graži draugystė. Liepos 28 d. esame pakviesti į kapelų šventę ,,Skambėk, Raudone“, skirtą Oninėms. Už pagalbą pravedant renginį dėkoju RRMM Kalnujų filialo vyr. bibliotekininkei D.Myniotienei. Dėkoju Kalnujų seniūnei R.Čepurnovienei, Kalnujų bendruomenės pirmininkui A.Žemkauskui ir visiems, kurie prisidėjo ruošiant šventę ne tik gerais darbais, bet ir pozityviom mintimis. Tikiuosi kad ši graži kapelų šventė taps tradiciniu kasmetiniu renginiu.

 

Teksto autorė:

Kultūrinių renginių organizatorė Kalnujuose Laimutė Banienė