Naujienos
Teatro šventė Raseiniuose/2016


Balandžio pirmąjį savaitgalį Raseinių Kultūros centre nuaidėjo teatro šventė. Ji buvo skirta 20 metų jubiliejų pažyminčiam dabartiniam teatrui Raseiniuose ir 110 metų pirmajam suvaidintam lietuviškam spektakliui. Šventę šauniai pradėjo Kauno pantomimos dramos teatro aktoriai, kurie žiūrovus pasitiko dar prie įėjimo. Pantomimos meistrai Kultūros centro fojė suvaidino etiudą „Kai atgyja manekenai“. Vėliau šventė persikėlė į didžiąją salę. Čia buvo pagerbti buvę ir esantys Raseinių teatro režisieriai: Gediminas Šimkus, Zigmas Volungis, Albinas Damašauskienė, Vytautas Butkus, Jolanta Šimaitienė. Jiems šventės rengėjai įteikė atminimo dovanėles. Anapilin išėję režisieriai ir aktoriai buvo pagerbti tylos minute. Žiūrovams šventės rengėjai pademonstravo valandos trukmės filmą apie Raseinių teatro istoriją – nuo pačių užuomazgų praėjusio amžiaus pradžioje iki dabarties. Filmas sužavėjo žiūrovus ir neprailgo jo prezentacija – tai įspūdingas palikimas ne tik dabarčiai, bet ir ateičiai.

    Raseiniuose teatras gyvas, o jo entuziastų yra net kelios dešimtys. Tai patvirtino šventės vedėjo ir taipogi aktoriaus Edgaro Juškos į sceną sukviesti esami ir buvę aktoriai. Susirinkusiuosius pasveikino scenos veteranai ir dabartiniai aktoriai: Genutė Mažintaitė – Šantarienė, Mečilovas Daujotas, Albinas Stakauskas.

    Vienas iškilmingiausių ir įsimintiniausių šventės akcentų – Raseinių rajono kultūros centro teatro vardo suteikimas – „Braižas“. Jį paskelbė Kultūros centro direktorės pavaduotoja Alma Kurmauskienė. Taip pat buvo perskaityta Lietuvos liaudies kultūros centro padėka, pasirašyta direktoriaus Sauliaus Liausos. Šventę tęsė nuotaikingas teatrališkos grupės „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ koncertas. Kitą dieną mūsų žiūrovai turėjo galimybę pamatyti net tris Raseinių krašto teatrų trupių pasirodymus. Raseiniškiai pristatė Floriano Kalo „Keturiese vidurnaktį“ (režisierė Jolanta Šimaitienė), šiluviškiai - Edmundo Untulio komediją „Meilės kvadratas“ (režisierė Birutė Greicienė) ir vidukliškiai - nežinomo autoriaus dramą „Kaip liepia širdis“ (režisierius Justinas Dargevičius).

 

Raseinių rajono kultūros centro mėgėjų teatro aktorius Albinas Stakauskas

Nuotraukose užfiksuotos šventės akimirkos. Fotogrofas Audrius Norkus.