Meno kolektyvai Raseiniuose » Mėgėjų teatras ,,Braižas"

Režisierė Jolanta Šimaitienė

Mob. (8 610) 29634

El. p. vaidmuo@gmail.com

 

 

Raseinių rajono kultūros centro mėgėjų teatras savo kūrybinę veiklą atnaujino 1997 m. Nuo tada jam vadovauja Jolanta Šimaitienė. Per tą laikotarpį teatras sukūrė virš dešimties įvairaus žanro spektaklių,  tris literatūrines-muzikines kompozicijas, kasmet  organizuoja Tarptautinę teatro dieną, kūrybines laboratorijas, seminarus. Nuo 2004 m. organizuoja Tarptautinį mėgėjų teatrų festivalį „Braižas“, kuris vyksta kas antri metai. Festivalyje dalyvauja mėgėjų teatrai iš Lenkijos, Latvijos, Estijos, Rusijos ir Lietuvos. Kolektyvas dalyvauja Lietuvos liaudies kultūros centro organizuojamose mėgėjų teatrų šventėse – apžiūrose:  „Atspindžiai“ ir  „Tegyvuoja teatras“. Teatro iniciatyva įgyvendinta nemažai projektų: „Vakar diena gyva“, „Tūkstantis žingsnių iki Tavęs“, „Pasitikiu aš šia žeme“, „Tarp amžių prašnek“, kurio metu Bernotuose (Maironio tėviškėje) buvo suorganizuota XXIV Lietuvos klojimo teatrų krivūlė. Teatras dalyvauja įvairiuose respublikiniuose  teatrų festivaliuose, su spektakliu P.Petliuko „Neatmezgamasai mazgas“ lankėsi Punske, kur vyko klojimo teatrų festivalis.

 

2011 m.kovo 26 d. Jonavoje vykusioje mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“  Raseinių rajono kultūros centro mėgėjų teatras buvo nominuotas už ryškiausią nacionalinės dramaturgijos interpretaciją, apdovanotas Kazimieros Kymantaitės prizu už nacionalinės dramaturgijos puoselėjimą, teatro aktorius Edgaras Juška buvo nominuotas už geriausią mėgėjų teatrų sezono vyro vaidmenį (A.Škėmos „Pabudimas“, rež. J.Šimaitienė).

2012 m. spalio 26 d. Raseinių rajono kultūros centre teatras žiūrovui pristatė premjerą E.Labišo „Pono Montoduano 37 sū“, rež. Jolanta Šimaitienė.

2014 metais J.Šimaitienės vadovaujamas teatras dalyvavo respublikinėje dainų šventėje ,,Čia – namo namai“.

 

Pagrindinė kolektyvo siekiamybė -  plėtoti teatrinę kultūrą savo krašte, Lietuvoje ir už jos ribų, atskleidžiant ir puoselėjant savo krašto, šalies tradicijas, papročius, kultūrą, istoriją, skatinti žmonių kūrybiškumą, saviraišką, bendruomeniškumą ir novatoriškumą.


Dainų šventės Teatro diena ,,Sau, Tautai, Žmonijai''/2018

 

,,Tautos atsilukštinimas" Katedros aikštėje/2018

Teatro "Braižas" aktoriai prisideda prie pasaulį vienijančios akcijos ir kviečia/2018

 

Mėgėjų teatro "Braižas" sėkmingas pasirodymas atrankoje į dainų šventę/2017

„Mylėk savo artimą“ – pjesė pasiekusi žiūrovų širdis/2017

Mėgėjų teatrui "Braižas" garbingas įvertinimas ir artėjanti premjera/2017

 

Raseinių teatralai – festivalio „Atspindžiai“ diplomantai/2016

Tarptautiniame festivalyje teatralai nuskynė laurus/2016

Teatro šventė Raseiniuose/2016

 

Raseinių teatrui – garbingas laureato vardas /2015 

Teatro dienos provokacijos/2015