Naujienos
„Laiškai...“


Paskelbta 2019 11 26

Lapkričio 23 d. RRKC Šiluvoje turėjo garbę dalyvauti gražiame Šiluvos gimnazijos jubiliejuje: 70 metų viduriniam ugdymui Šiluvoje „Laiškai...“. Tą puikų rudenišką rytą į Šiluvos gimnazijos gimtadienį važiavo, ėjo, skubėjo daugelio kartų  buvę mokiniai, mokytojai. Čia apsilankė prof. A. Vaišvila su žmona, savivaldybės, švietimo atstovai ir daug daug besimokiusiųjų kažkada mokinių, dabar jau pasipuošusių  žila šarma... Gimnazija paruošė labai gražią ir turiningą programą. RRKC Šiluvoje mėgėjų meno kolektyvas „Šilo aidai“ į meninę programą įsipynė keliomis linksmomis dainomis (vad. Saulius Beniulis), tautinių šokių kolektyvas „Aušrinė“ gimnazijai dovanojo du nuotaikingus šokius (vad. Milda Urniežienė). Meno vadovas Saulius Beniulis paįvairino programą fleitos garsais, o kultūrinių renginių organizatorė Birutė Greicienė įsikūnijo į pirmosios mokyklos steigėjos ne tik Šiluvoje, bet ir visoje Lietuvoje, bajorės  Sofijos Vnučkienės vaidmenį. Dėkojome Šiluvos gimnazijos bendruomenei už gražią bendrystę, bendradarbiavimą ir linkėdami dar ilgų gyvavimo metų.

 

 

Teksto autorė:

RRKC kultūrinių renginių organizatorė Šiluvoje Birutė Greicienė

Teksto nuotraukos Prano Laurynavičiaus