Naujienos
Akimirkos iš Kovo 11 -osios minėjimų Raseinių krašte


Paskelbta 2017 03 14

Minint svarbias valstybines datas, kiekvieną kartą turime progą susimąstyti, prisiminti istorinius įvykius, kurių dalis vis dar gyva žmonių atmintyje, ir pabandyti suprasti tai, ko mus moko praeitis. Šiandien esame laisvi, tik ar teisingai suvokdami laisvę, mes teisingai kuriame savo valstybės - laisvos Lietuvos ateitį. Vydūnas rašė: 

"Laisvė yra toks dalykas, kurį tikrai supranta tik vienas kitas žmogus. Dažno nuomone, laisvė yra galėjimas tenkinti visus savo norus. Tačiau kad ir kiti žmonės gali reikalauti sau atitinkamos laisvės, jiems nė motais. Laisvei reikia priaugti, prinokti. O tai įvyksta darant visa, kas augina supratimą apie laisvę. Yra sena išmintis, kuri nurodo kelią į laisvę: Visa, ko norite, kad žmonės jums darytų, jūs jiems darykite. Arba: Nedarykite kitiems to, ko nenorite, kad jums būtų daroma. Tai yra tikriausias būdas supratimui apie laisvę įgyti, nes taip gyvendami žmonės elgtųsi žmoniškai."

 

27 - ąjį kartą švęsdami Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines Raseinių krašto žmonės ir svečiai rinkosi į Raseinių mieste ir kaimuose organizuojamus renginius.

 

Kovo 11 - ąją Savivaldybės didžiojoje salėje vyko iškilmingas Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu buvo įteikti „Auksinio lūšiuko“ apdovanojimai laureatams. Šiais metais juos pelnė:

Kristijonas Kilčauskas - už pilietines iniciatyvas ir pilietinės kultūros puoselėjimą Raseinių krašte;

Aistė Račaitė - už Raseinių krašto garsinimą mokslo srityje;

Titas Kačiušis - už Raseinių krašto garsinimą meno srityje;

Regimantas Tiškus - už Raseinių krašto garsinimą sporto srityje;

Monika Lukoševičiūtė - už aktyvų savanorystės kultūros plėtojimą Raseinių krašte.

 

Video apie laureatus:

 

 

Toliau šventine nuotaika dalinomės Raseinių rajono kultūros centre kartu su puikiais, visoje Lietuvoje gerai žinomais atlikėjais - Egidijumi Sipavičiumi ir Kauno bigbendu koncerte "Tavo melodijos kitaip".

 

Daugiau nuotraukų, video iš Raseinių miesto renginių galite rasti:

www.raseiniai.lt (nuotraukos ir išsamus šventės aprašymas),

Facebook paskyroje "Alio, Raseiniai":

nuotraukos, video (viso trys - dainuoja Raseinių meno mokyklos moksleivės bei fragmentas iš Raseinių rajono kultūros centre vykusio Egidijaus Sipavičiaus ir Kauno bigbendo koncerto).

 

 

 

Raseinių rajono kultūros centro padaliniuose taip pat vyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimai. Nuotraukomis ir trumpais aprašymais dalinasi kultūros centro padalinių atstovai.

 

Nemakščiuose atšvęsta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Čia skambėjo ne tik oficialūs sveikinimai, bet ir žodžiai, atėję tiesiai iš širdies. 

Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis  Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčioje. Mišių metu pašventintos Lietuvos valstybinės vėliavos, kurios  šventinio minėjimo - koncerto eigoje įteiktos Nemakščių seniūnijos aktyviausiems gyventojams. Po Šv. Mišių dalyvių eisena, dainuodama  lietuvių liaudies dainas, patraukė į Nemakščių Martyno Mažvydo gimnaziją.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventei skirtą minėjimą - koncertą pradėjome Lietuvos respublikos himnu. Renginio vedėjai  Lina Andrulienė ir Gitanas Kybartas  pristatė šventės svečius ir pakvietė Raseinių rajono savivaldybės tarybos narius: Aldoną Oną Radčenko,  Sigitą Vaičių  tarti sveikinimo žodį. 

Seniūnas Remigijus Laugalis pasveikino su švente ir paskelbė Lietuvos valstybės vėliavų apdovanojimo ceremonijos pradžią.

Šventiniame koncerte pasirodė Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos vaikinų ansamblis (vad, Vaida Baltrušaitienė). Raseinių rajono kultūros centro Nemakščiuose kolektyvai: Nemakščių vyrų vokalinis - instrumentinis ansamblis (vad. Remigijus Laugalis, Juozapas Juščius), Eligijos ir Remigijaus duetas, jungtinis Nemakščių seniūnijos bendruomenių mišrus vokalinis ansamblis, moterų kvartetas ( vad. Remigijus Laugalis),  moterų tautinių šokių kolektyvas (vad. Lina Andrulienė, Živilė  Lembutienė).

Kovo 11-ąją nemakštiškiai atšventė su meile širdyse.

 

Kovo 10 dieną 17val. Raseinių kultūros centre Plikiuose vyko graži šventė, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Renginio pradžioje garbingai Lietuvos respublikos vėliavas nusipelniusioms mūsų kaimo šeimoms: Laimutei ir Virgilijui Berštautams  bei Vilmai ir Juozui Šegždams,  įteikė Raseinių savivaldybės tarybos nariai Andrius  Bautronis ir Linas Bielskis. Vėliau vyko šventinis koncertas, kuriame dalyvavo kolektyvai iš Kauno raj. Vilkijos kultūros centro Čekiškės laisvalaikio salės liaudies šokių kolektyvas „Volungė“ (vad. Jolanta Girdauskienė),  Ariogalos gimnazijos folkloro ansamblis „Mergicos+“ (vad. Dobilas Juška)  ir   Raseinių  rajono kultūros centro Plikiuose liaudiškų šokių kolektyvas“Gynėvė“ (vad. Laura Liaškauskienė).

 

Kovo 10 d. vakare, Girkalnio kaimų bendruomenės salėje susirinko girkalniečiai paminėti Valstybės nepriklausomybės atkūrimo sukaktį. Labai gražų, nuoširdų koncertą padovanojo Raseinių kultūros centro Nemakščiuose mėgėjų meno kolektyvai. Jie paruošė muzikinę literatūrinę kompoziciją - ,,Mes - Lietuvos vaikai“. Skambėjo muzika ir dainos, atliekamos Nemakščių  vyrų  vokalinio - instrumentinio ansamblio. Jam pritarė moterų vokalinis ansamblis. Abiejų ansamblių vadovas Remigijus Laugalis. Labai gražiai šoko Nemakščių  moterų tautinių šokių kolektyvas. Kolektyvų vadovės  Lina Andrulienė ir Živilė Lembutienė. Girkalniečiai gausiais plojimais dėkojo už šaunų mėgėjų meno kolektyvų pasirodymą, jų vadovams. Nuoširdų AČIŪ tariame visiems renginio dalyviams.

 

Kovo 11 d. Raseinių rajono kultūros centras Kaulakiuose kartu su Pagojukų seniūnija organizavo renginį Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Aktyviai kvietė dalyvauti visos seniūnijos gyventojus. Koncertavo Trečiojo amžiaus universiteto studentai. Senjorai šoko, dainavo, skaitė eiles, kiekvieną pasirodymą skirdami seniūnijos ir bendruomenių gyventojams asmeniškai. Nuoširdus renginys baigėsi prie arbatos puodelio pokalbiais apie Lietuvą. Prisiminimais dalinosi vyresnio amžiaus žmonės, kartu įtraukdami ir savo mintimis pasidalinti jaunesniąją kartą. 

 

Kalnujuose įvyko tradicinis bėgimas skirtas Kovo 11 - ąjai. Bėgimo dalyviai buvo suskirstyti į tris amžiaus grupes. Netradicinis apšilimas prieš startą sportininkams - viktorina, įtraukusi dalyvius pasitikrinti žinias apie Lietuvą. Visi  atėję į šventę buvo vaišinami koše, o greičiausi bėgikai apdovanoti taurėmis.

 

Kovo 12- tąją Gruzdiškės kaimo bendruomenėje vyko renginys skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimui. Renginį dainomis puošė Gruzdiškės vokalinis ansamblis ir kapela "Žara", eilėraščius skaitė ir gražiais linkėjimais dalinosi Gruzdiškės kaimo gyventojai. Renginyje netrūko gerų emocijų ir vienybės.

 

Kovo 11 - osios dienos paminėjimo metu Milašaičių kaimo gyventojams buvo įteiktos dvi Lietuvos valstybės vėliavos. Vėliavas įteikė Raseinių rajono tarybos narys Sigitas Vaičius: kaimo gyventojams - p. Linai Digrienei ir p. Povilui Naciui.

 

Kovo 11 - oji, tai ypatinga šventė kiekvieno lietuvio širdyje. Sujainiuose Vasario 16 - ąją šventėme linksmai ir išradingai, o Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną minėjome susimąstę, įsiklausydami į žodžių prasmę, išreikštą jaunųjų skaitovų. Šventę vainikavo Raseinių meno mokyklos mokytojų pučiamųjų kvintetas.

 

Šiluviškiai tradiciškai paminėjo gražiausią metų šventę - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. 8 val. - iškilmingai buvo pakelta vėliava miestelio Turgaus aikštėje. 12 val. rinkosi žmonės bendrai maldai į Šiluvos baziliką kur buvo aukojamos Šv. Mišios už Lietuvą ir jos žmones. Vėliau šventinis minėjimas persikėlė į Raseinių raj. kultūros centro Šiluvoje patalpas. Koncertavo seniūnijos mėgėjų meno kolektyvai iš Šiluvos, Žaiginio, Katauskių. Apžvalgą apie krašto istorijos tėkmę, nepriklausomybės atkūrimą,  pristatė rajono tarybos narys, Ariogalos istorijos mokytojas  - Andrius Bautronis. Koncerto pabaigoje, prieš bendrą visų kolektyvų dainą, seniūnijos seniūnas Juozas Šlepas visus pasveikino su švente, padėkojo renginio organizatoriams, pagalbininkams  ir įteikė jiems padėkas, po rožės žiedą. Visus susirinkusius maloniai pakvietė į bendruomenės "Aušrinė" patalpas arbatos puodeliui su užkandžiais. Bendrom jėgom, suglaudę pečius paminėjome savo brangią šventę - nepriklausomybės atkūrimą Lietuvoje.

 

 

 

Pabaigai. Norėtųsi tikėti, kad ir ateityje valstybinių švenčių minėjimai neasocijuosis tik kaip laisvos dienos turėjimas atlikti kasdieniniams darbams ar papramogavimas nemokamuose renginiuose. Sąmoningai švęsdami mes ugdome patriotiškumą savo vaikams, savo kasdieniais pavyzdžiais rodome ir formuojame jiems kokia yra tikroji laisvė savo valstybėje.

 


 

Nuotraukos A. Norkaus ("Auksinio lūšiuko" apdovanojimo ceremonijos, E. Sipavičiaus ir Kauno bigbendo koncerto).