Naujienos
Kokneses Ziņģi


Paskelbta 2019 04 10

2019 m. balandžio 6 d. Raseinių kultūros centro folkloro ansamblis „Degule“ dalyvavo Latvijoje Kuoknesės nuovados kultūros namų surengtame liaudiškų romansų, romantiškų melodijų festivalyje. Regėjome ir girdėjome daug įvairių latviškų atlikėjų pasirodymų, įvairiausių pritariančiųjų instrumentų sudėčių, gausybę gražios muzikos. Tuo pat metu vyko tautodailininkų mugė, žolininkų, kulinarinio paveldo tęsėjų ekspozicijos, pamokos, pardavimai.

 

Šių metų gegužės 25 dienų Raseinių kultūros centro folkloro ansamblis „Degule“ rengia tarptautinį folkloro festivalį „Aš padainūsiu dainų dainelę“, kuriame dalyvaus svečiai iš Latvijos, Kuoknesės kultūros namų folkloro ansamblis „Urgas“, vadovė Inguna Žagota.

 

Malonu svečiuotis pas kaimynus, malonu jų laukti namuose.

 

 

Teksto autorė:

Raseinių rajono kultūros centro folkloristė Asta Nikžentaitienė

Teksto nuotraukos Mārča Briškas