Naujienos
Kultūros centre prasideda atsinaujinimo darbai


Paskelbta 2017 09 22

Raseinių rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti projektą, „Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams“.

 

Projektas finansuojamas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ Regioninės plėtros fondo, Valstybės investicijų programos ir Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Bendra projekto vertė šiek tiek viršija 1 mln. eurų. Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Raseinių rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų kultūros paslaugų kokybę, padidinti jų įvairovę, užtikrinti kultūrinių paslaugų prieinamumą išlaikant esamus bei skatinant papildomus lankytojų srautus.

 

Šis kultūros centras Valstybės investicijų programos (VIP) bei Savivaldybės biudžeto lėšomis kasmet, atsižvelgiant į skiriamų lėšų didį, atnaujinamas jau nuo 2008-ųjų. 2012 m. pastatui rekonstruoti buvo parengtas techninis projektas, pagal kurio sprendinius buvo pakeistas ir apšiltintas pastato stogas, fasadas, cokolis, pakeisti langai, durys, bei atlikti kiti reikalingi pastato išorės sutvarkymo darbai. Taip pat buvo sutvarkyta ir nedidelė dalis vidaus patalpų. 2016-aisiais, atsižvelgiant į pasikeitusius statybos techninių reglamentų reikalavimus ir norint efektyviai rekonstruoti pastato vidines erdves, techninis projektas buvo patikslintas.

 

Po investicijų į pasato išorės atnaujinimo darbus atėjo metas vidaus patalpų rekonstrukcijai. Atsižvelgiant į tai, kad Raseinių rajono kultūros centras yra pagrindinė kultūrinių, meninių ir pramoginių paslaugų teikėjas visuomenei, dar 2015 m. atsiradus galimybei pasitelkti ES investicijas, buvo priimtas sprendimas rekonstruoti pagrindinę kultūros centro salę bei atnaujinti salės ir scenos įrangą, salės baldus. Šiuo metu jau yra įvykęs rangos darbų viešasis pirkimas, pasirašyta sutartis su pirkimą laimėjusiu rangovu, kuris artimiausiu metu pradės pagrindinės salės atnaujinimo darbus. Taip pat pradėtas kultūros centro salės įrangos ir baldų įsigijimo viešasis pirkimas.

 

Įgyvendinus šį projektą, dabartinis pagrindinės salės vaizdas visiškai pasikeis. Atsižvelgiant į patikslinto techninio projekto sprendinius, bus atlikti salės atnaujinimo bendrastatybiniai darbai, pakeista grindų danga, šildymo sistema, įdiegta vėdinimo sistema, modernizuotas apšvietimas ir garso sistema. Kultūrinę programą lankytojai galės stebėti sėdėdami patogiose, šiuolaikinėse kėdėse. Įėjimas į salę ir į jos pagrindines erdves bus pritaikytas turintiems negalią žmonėms.

 

„Tikimasi, kad įgyvendintas projektas padidins Raseinių rajono kultūros centro lankytojų srautą, o atnaujinta pagrindinė kultūros centro salė patenkins lankytojų kultūrinio užimtumo poreikius, užtikrins profesionalaus meno renginių prieinamumą ir kokybę, sudarys sąlygas plėtoti kultūrines paslaugas įvairesnėms socialinėms gyventojų grupėms. Atsižvelgiant į numatomą investicijų vietą, didžiausią projekto poveikį pajaus Raseinių miesto gyventojai bei miesto svečiai. Kadangi po projekto įgyvendinimo Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje žymiai pagerės galimybės plėsti bendruomeninę, kultūrinę ir kitas susijusias visuomenines veiklas, tai šis projektas iš dalies prisidės ir prie poveikio sklaidos viso Raseinių krašto gyventojams“, – teigė Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo vyriausioji specialistė Aleksandra Liutko–Lukminienė.

 

Planuojama, kad atsinaujinusi Raseinių rajono kultūros centro salė pakvies kultūros ir meno gerbėjus jau 2018 m. pavasarį.

 

Informacija iš www.raseiniai.lt