Darbuotojams » Prašymas skirti lėšų

 

Raseinių rajono kultūros centro direktorei                                                 ______________________

Ingai Šatkauskienei                                                                                                     (data)

 

                                                            

 

 

 

 

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO

 

 

   Prašau skirti _____ eur  ___________________________________________________________

organizavimui.

 

 

 

 

 

 

 

___________________                      ___________                    _____________________________

      (pareigos)                                                    (parašas)                                            (vardas pavardė)

 

 

 

FAILĄ PARSISIŲSTI GALITE ČIA