Darbuotojams » Reikalingų priemonių sąrašas

Dokumentas siunčiamas bronius.stonys@gmail.com

su kopija  audrius.noreika@gmail.com

 

 

RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRAS .................................

 

adresas, vardas, pavardė, tel., e.p.

 

 

PRIEMONIŲ SĄRAŠAS 201..... METAMS

 

Priemonės reikalingos koncertinei veiklai vykdyti:

Eil.Nr.

Priemonė

Skaičius/komplektai

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Kanceliarinės prekės:

Eil.Nr.

Priemonė

Skaičius/komplektai

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 Ūkinės priemonės:

Eil.Nr.

Priemonė

Skaičius/komplektai

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

SĄRAŠĄ SUDARĖ:

 

________________________________                                              _________________________

Pareigos                                                                                                             vardas, pavardė