Raseinių rajono kultūros centras vietovėse » Plikiuose

 

RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRAS PLIKIUOSE

 

PLIKIŲ KAIMO HIMNAS

 

Žodžiai O. Čepkauskienės

Muzika V. Štilpos

 

Plikių kaimas- kaštonų alėja,

Čia čiurlena sraunus Švelnupys.

Ir Gynėvė Dubyson skubėjus,

Jau kartu akmenėlius žarstys.

 

Mano kaime gražiausios sodybos,

„Dainavos“ tartum jūra kviečiai,

O seniausios mūs kaimo audėjos,

Savo raštais bus gyvos ilgai.

 

Nuo senovės čia dainos skambiausios

Čia ir  draugiški žmonės geri,

Šiame kaime mes gimėm ir augom,

Ir pamilom šį kaimą visi.

 

Mes išpuoškim kiekvieną kampelį,

Apkabinkim senus ir mažus.

Te svyruoja berželis prie kelio

Ir varva nuo liepų medus.

 

Adresas: Plikių k., Šventupio g. 2, Ariogalos sen., Raseinių r.

 

Kultūrinių renginių organizatorė: Aldona Ročkienė, tel nr. (8 616) 21486, el. paštas: aldona.rockiene@gmail.com

 

Mėgėjų meno kolektyvų vadovai:

Laura Liaskauskienė   (8 682) 46688, el. paštas: laura.liaskauskiene@gmail.com

Viktoras Štilpa   (8 685) 85810, el. paštas: liuciunukn@gmail.com

 

Mėgėjų meno kolektyvai

 • moterų vokalinis ansamblis (vad. Viktoras Štilpa);
 • liaudies šokių kolektyvas ,,Gynėvė“  (vad. Laura Liaskauskienė);
 • vaikų kūrybinė grupė „Lašeliukai“ (vad. Aldona Ročkienė).

 

Raseinių rajono kultūros centras Plikiuose savo darbe vadovaujasi  rajono kultūrinės veiklos tradicijomis, taip pat atsižvelgdamas į bendrus šalies kultūros politikos prioritetus, akcentuojamus Kultūros ministerijos, Lietuvos Liaudies Kultūros centro ir kitų institucijų programose. Tuo pačiu yra iniciatyvus, nevengiantis naujų idėjų, netradicinių veiklos metodų. Kiekvienais metais įgyvendiname keletą naujų programų įvairiose kultūros ir meno srityse, tačiau svarbiausias mūsų veiklos principas vis dėlto yra betarpiškas ryšys su vietos bendruomene, ypatingai su jaunąja karta – jos neformalus ugdymas, įtraukimas į aktyvią kūrybinę veiklą. 2010 metais mūsų kultūros centras Plikiuose buvo apdovanotas Lietuvos  Respublikos kultūros ministerijos, kaip  geriausias III-ioje kategorijoje.

 

Raseinių rajono kultūros centre Plikiuose visada veikė mėgėjų meno kolektyvai, atstovaujantys visas pagrindines meno sritis – teatrą, šokį, muziką. Nuo 2007 metų  vaidinimus, performansus kūrė mėgėjų teatro trupė GYVAmc (Gynėvės Vizualinių ir Akustinių menų centras). 2008 m. susibūrė merginų modernaus šokio grupė „Svaja“,  2009 m. muzikuoti pradėjo grupė ,,J.A.M.A.I.K.A“. (Jungtinis Avangardinės Muzikos ir Aktyvios Intelektualinės Komunikacijos Ansamblis). Šių kolektyvų  veikloje 2006-2010 metais iš viso dalyvavo apie 25-30 įvairaus amžiaus žmonių. Jam nuo pat susikūrimo vadovavo  meno vadovas Arūnas Kazlauskas. Per šiuos metus įgyvendinta daug įvairiausių meninių programų ir projektų. Kolektyvai dalyvavo madų teatro pasirodyme labdaros akcijoje „Angelas“,  Rokynės dvare (2008 m.), moksleivių teatrų šventėje ,,Šimtakojis“ (2009 m.), mėgėjų teatrų šventėje ,,Pastogė“ (2010 m.) ir kt. 

 

Labai  svarbi mūsų  veiklos sritis yra profesionalaus meno pristatymas, bendravimas su menininkais. Kiekvienos kultūrinės veiklos pagrindas yra  menas, įvairios jo rūšys – muzika, teatras, taikomoji dailė ir kitos. Savo bendruomenėje mes turime net kelis profesionalius menininkus,  kurie visada noriai bendradarbiauja,  įgyvendinant įvairias programas. Tai  grafikas Evaldas Mikalauskis  ir keramikas Gintaras Špokas. 

 

Renginiai

 

Svarbiausias Raseinių rajono Kultūros Centro Plikiuose veiklos uždavinys yra skatinti kultūrinę veiklą artimiausioje aplinkoje t.y. bendruomenėje, įtraukiant į ją kuo daugiau vietos gyventojų, ieškant naujų laisvalaikio užimtumo formų. Kiekvienais metais įgyvendinamos veiklos programos, kurias sudaro  tradiciniai renginiai, vykstantys kiekvienais metais, taip pat įvairūs kiti renginiai ir atskiros programos, projektai.

 

Pagrindinės tradicinės šventės: Sausio 13-osios laisvės gynėjų dienos paminėjimas, Vasario 16-osios Nepriklausomybės dienos šventė,  Kovo 11-osios Nepriklausomybės Atkūrimo dienos šventė, Užgavėnės,  Atvelykis, Respublikinė vokalinių ansamblių šventė ,,Dainuoju Lietuvai“, Tradicinė  kaimo ir sporto šventė „Vasara“, Rudens šventė, Adventinės popietės ir Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė.

 

Veikla ir pasiekimai

 

Šokių  kolektyvas „Gynėvė“ dalyvauja įvairiuose renginiuose Lietuvoje ir už jos ribų.

 • 2014 m. dalyvavo dainų šventėje ,,Čia mūsų namai";
 • 2016 m. dalyvavo Mažosios Lietuvos dainų šventėje Klaipėdoje.
 • 2017 m. dalyvavo tarptautiniame šokių festivalyje Slovakijoje. 
 • Jau ne pirmus metus dalyvauja tarptautiniame festivalyje „Iš vakar į šiandien“, kuris vyksta Pasvalyje.
 • Dalyvauja sambūryje „Iš aplinkui“ Širvintuose bei kitose apžiūrose ir konkursuose.
 • 2018 m. liepos mėn. dalyvavo dainų šventėje „Vardan tos...“

Kolektyvas „Gynėvė“ palaiko draugiškus santykius su kitais tautinių šokių kolektyvais : Kauno r. šokių kolektyvu „Volungė“, Šilalės r. Laukuvos šokių kolektyvu „Laukuva“ ir kasmet vyksta ten koncertuoti.

 

Moterų vokalinio ansamblio veikla

 • 2007-2010 m.  dalyvavimas rajoninėje liaudies kultūros šventėje „Po senolių pastoge“;
 • 2010 m. balandis  III-ios vietos diplomas duetų kategorijoje „Sidabriniai balsai“ Telšiuose;
 • 2007-2018 m.  organizuotos koncertinės išvykos į įvairius renginius Raseinių, Kauno, Širvintų, Jurbarko rajonuose, pasirodymai Ariogalos seniūnijos bendruomenių šventės.
 • Jau septintus metus organizuojama vokalinių ansamblių šventė „Dainuoju Lietuvai“, kuri prasidėjo nuo regioninės šventės ir jau tapo respublikine švente.
 • 2018 metais moterų vokalinis ansamblis dalyvavo akcijoje „100 dainų Lietuvai“. Jos metu penkiuose kultūros namuose sudainuota 100 dainų. Kasmet vis daugiau kolektyvų iš kitų rajonų pageidauja dalyvauti šioje šventėje Plikiuose.

Vaikų kūrybinė grupė „Lašeliukai“ aktyvi įvairių renginių dalyvė. Nuolat dalyvauja, organizuoja ir inicijuoja vietos renginius: Sausio 13-osios, kovo 11-osios, mamų dienos, vaikų gynimo dienos, kaimo šventės, pagyvenusių žmonių dienos, kalėdinius renginius. Be tradicinių renginių grupė „Lašeliukai“ aktyviai dalyvauja įvairiose bendruomenės veiklose, edukaciniuose užsiėmimuose.

 

Išvyka į festivalį „Iš vakar į šiandien“ 2019 m.

Užgavėnės Plikiuose 2019 m.

Padėkos šventė „Mūsų darbai tau, gimtine“ Plikiuose 2019 m.

 

RRKC Plikiuose

 

Informacija atnaujinta 2019-03