Raseinių rajono kultūros centras vietovėse » Šiluvoje

 

RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRAS ŠILUVOJE

 

 

Adresas: Jono Pauliaus II – 12, Šiluva, Raseinių r. sav.

 

Kultūrinių renginių organizatorė: Birutė Greicienė, tel. nr.: (8 616) 21480, el. paštas: bgreic@gmail.com

 

Mėgėjų meno kolektyvų vadovai:

Saulius Beniulis   (8 652) 57924, sbeniulis@gmail.com

Asta Beniulienė

 

Choreografai:

Laura Balserienė (8 612) 44556, laura.damega@gmail.com

Milda Urniežienė (8 636) 82708, bertmilda@gmail.com

 

Šiluvos žmonės nuo seno mėgo dainą, šokį ir vaidybą. Jau XX amžiaus pradžioje miestelyje buvo suburtas pučiamųjų orkestras, kapela ir vaidintojų grupė. 1934 m. Šaulių organizacija Šiluvoje pastatė pastatą, kuriame vykdovo  su Šaulių organizacija susijusi veikla ir suburiami vietos gyventojai saviraiškai bei  meninei kultūrinei veiklai. 1940 m. visoje Lietuvoje sustabdė Šaulių veiklą kartu ir Šiluvoje. Šaulių pastatas perduotas vykdyti kultūrinei veiklai nuo 1945 m.  Pirmasis meno vadovas Šiluvos kultūros namuose – Č. Šidlauskas, kuris vadovavo dūdų orkestrui ir kapelai 1945 - 1947 m.

 

1960 m. – 2008 m. Šiluvos kultūros namams vadovavo choreografė Irena Šidlauskienė. Jos vadovaujami suaugusiųjų, jaunimo ir vaikų šokių kolektyvai dalyvavo aštuonis kartus respublikinėse dainų šventėse.

 

Raseinių rajono kultūros centro Šiluvoje tikslas - plėtoti mėgėjų meną, išlaikant, tęsiant, saugant krašto kultūros vertybes ir tradicijas, puoselėti ir skleisti naujas kultūros formas, ugdant laisvą ir atvirą bendruomenę, lavinant jos meninį skonį. Siekiame, kad Raseinių kultūros centras Šiluvoje taptų  patrauklus miestelio gyventojams, seniūnijos bendruomenėms saviraiškos galimybėmis, mėgėjų ir profesionalaus meno sklaida vietos gyventojams, turistams, piligrimams.

Šiluva įeina į Tytuvėnų regioninio parko teritoriją. Miestelis garsėja kaip piligrimų vieta, kur kasmet rugsėjo pradžioje vyksta vieni iš didžiausių atlaidų Lietuvoje (Šilinės arba Švč. Mergelės Marijos gimimo šventė). Pagrindiniai traukos objektai Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika, Švč. Marijos apsireiškimo garbei pastatyta koplyčia. Tai viena iš penkių vietovių Europoje (kitos Fatima Portugalijoje, Lurdas Prancūzijoje, ČenstakavaLenkijoje, Sarovas Rusijoje), kur Marijos pasirodymas oficialiai pripažįstamas katalikų bažnyčios.

 

Mėgėjų meno kolektyvai:

 • moterų vokalinis instrumentinis ansamblis „Harmonija“ (vad. Saulius Beniulis);
 • mėgėjų teatras „Cinkelis“ (vad. Birutė Greicienė);
 • moterų šokių kolektyvas (vad. Laura Balserienė);
 • bardų duetas (vad. Saulius Beniulis);
 • vokalinė grupė ,,Ingrida ir draugai" (vad. Saulius Beniulis);
 • vaikų folklorinis būrelis (vad. Birutė Greicienė);
 • vaikų kraštotyros būrelis (kartu su Šiluvos gimnazija);
 • tautinių šokių kolektyvas ,,Aušrinė" (vad. Milda Urniežienė);
 • vokalinis instrumentinis ansamblis ,,Šilo aidai" (vad. Saulius Beniulis).

 

Veikla ir renginiai

 

Kultūros centras Šiluvoje organizuoja įvairius renginius: mėgėjų meno populiarinimo,  mini valstybines ir tautines šventes, rengia popietes, susitikimus su įžymiais Lietuvos žmonėmis, tautodailininkų ir meno kūrėjų darbų parodas, kviečia populiariosios ir  profesionaliosios muzikos atlikėjus.

Kasmet su kolektyvais dalyvaujame koncertinėse  išvykose savo rajono kultūros įstaigose, bendruomenėse, bet ir  kituose  Lietuvos rajonuose.

Raseinių kultūros centras Šiluvoje glaudžiai bendradarbiauja su gimnazija, biblioteka, neįgaliųjų bendrija bei vietos bendruomene, Tytuvėnų regioniniu parku. Vykdomi kultūriniai mainai su Jurbarko, Tauragės, Šilutės, Šakių, Šilalės, Lazdijų, Kelmės, Radviliškio  rajonų kultūros įstaigomis. Kultūrinių mainų ratas kasmet plečiamas. Nuo 2016 m. kultūriniai mainai pradėti su Seinų mėgėjų teatru iš Lenkijos.

 

Nuo 2012 m. didžiųjų Šiluvos atlaidų metu, kai miestelyje lankosi daug svečių,  piligrimų, organizuojamas devynių dienų renginių ciklas „Šiluvos devyndienis“. Šiam renginiui  kviečiami įvairūs profesionaliosios muzikos atlikėjai, mėgėjų meno kolektyvai, tautodailininkai, meno kūrėjai. Nuo 2015 m. į renginių ciklą pradėjome  kviesti  mėgėjų teatrų kolektyvus, nes daugiausiai žiūrovų apsilanko būtent spektakliuose. Gal lankytojų gausą įtakoja tai, jog šiluviškiai turi senas mėgėjų teatro tradicijas.  Per šį renginį kultūros namuose apsilanko apie 1400 lankytojų. Renginių ciklas „Šiluvos devyndienis“ įgyja vis didesnį populiarumą. 2016 m. jubiliejiniame – penktajame renginių cikle apsilankė netoli 2000 lankytojų.

 

Pasiekimai ir įvertinimai

 • 2014 m. Šiluvos mėgėjų teatras „Cinkelis“ Liaudies kultūros centro įvertintas  III  kategorija.
 • 2015 m. du centro darbuotojai dalyvavo  atestacijoje  ir jiems suteikta III kvalifikacinė kategorija.
 • 2015 m. Šiluvos mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo tarptautiniame  žygeivių festivalyje Jurbarke, kurio dalyviai iš 19 pasaulio šalių. Žygeiviams pristatėme 2 val. trukmės  meninę programą „Amžių tėkmėje“.
 • 2016 m. Moterų vokalinis ansamblis „Harmonija“ dalyvavo respublikiniame „Šilų aidai“  konkurse, vykusiame Šilalėje ir pelnė pagrindinį prizą „Geriausias liaudies dainos atlikėjas“.
 • 2016 m. Sėkmingai sudalyvauta respublikiniame konkurse -„Sidabriniai balsai“ Kėdainiuose. Iš konkurso kolektyvas grįžo su solidžiu įvertinimu – Liaudies kultūros centro II  laipsnio  diplomu.

https://www.youtube.com/watch?v=bSPxvM7mt0k

 

https://www.youtube.com/watch?v=vZuwktGbYNs

 

Šiluviškiai iš respublikinio vokalinių ansamblių konkurso Joniškyje grįžo ne tuščiomis 2019 m.

„Muzikinis vakaras“ Raseinių AJE salėje 2019 m.

Populiariosios muzikos koncertas Šiluvos kultūros namuose 2019 m.

Siaučianti pūga šiluviškių nesustabdė 2019
Kultūriniai mainai 2019 m.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Šiluvos kultūros namuose 2019 m.

Rėkyvoje nuskambėjo „Pavasario melodijos 2019“

Edukacija užsieniečiams Šiluvoje 2019 m.

Užgavėnės Šiluvoje! 2019 m.

Kovo 11 – oji Šiluvos seniūnijoje 2019 m.

„Skambanti poezija“ Pakražančio kultūros centre 2019 m.

„Cinkelis“ Šedbaruose 2019 m.

Tautinių šokių kolektyvas ,,Aušrinė'' šokių festivalyje ,,Šokių pynė 2019“ Kelmėje 2019 m.

Šiluvos tautinių šokių kolektyvas ,,Aušrinė" Lietuvos plento taurės dviračių žygio šventėje 2019 m.

Šiluvos mėgėjų teatras ,,Cinkelis" Žaiginyje 2019 m.

Šiluvos meno kolektyvai Užkalnių kaimo bendruomenės šventėje 2019 m.

Užkalnių kaimo bendruomenės šventė 2019 m.

„Atsidūsėjimai“ Šiluvoje 2019 m.

Šiluvoje mėgėjų teatras „Cinkelis“ svečiuose Pakražančio kultūros centre 2019 m.

 

Šiluva

RRKC Šiluvoje mėgėjų teatras „Cinkelis“

 

Informacija atnaujinta 2019-04