Raseinių rajono kultūros centras vietovėse » Šiluvoje

 

RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRAS ŠILUVOJE

 

 

Adresas: Jono Pauliaus II – 12, Šiluva, Raseinių r. sav.

 

Kultūrinių renginių organizatorė: Birutė Greicienė, tel. nr. (8 616) 21480, el. paštas: bgreic@gmail.com

 

Mėgėjų meno kolektyvų vadovai:

Saulius Beniulis, tel. nr. (8 652) 57924, el. paštas: sbeniulis@gmail.com

Asta Beniulienė, tel. nr. (8 685) 49475, el. paštas: asbeniuta@gmail.com

 

Choreografės:

Laura Balserienė, tel. nr. (8 612) 44556, el. paštas: laura.damega@gmail.com

Milda Urniežienė, tel. nr. (8 636) 82708, el. paštas: bertmilda@gmail.com

 

Šiluvos žmonės nuo seno mėgo dainą, šokį ir vaidybą. Jau XX amžiaus pradžioje miestelyje buvo suburtas pučiamųjų orkestras, kapela ir vaidintojų grupė. 1934 m. Šaulių organizacija Šiluvoje pastatė pastatą, kuriame vykdovo  su Šaulių organizacija susijusi veikla ir suburiami vietos gyventojai saviraiškai bei  meninei kultūrinei veiklai. 1940 m. visoje Lietuvoje sustabdė Šaulių veiklą kartu ir Šiluvoje. Šaulių pastatas perduotas vykdyti kultūrinei veiklai nuo 1945 m. Pirmasis meno vadovas Šiluvos kultūros namuose – Č.Šidlauskas, kuris vadovavo dūdų orkestrui ir kapelai 1945 - 1947 m.

 

1960 m. – 2008 m. Šiluvos kultūros namams vadovavo choreografė Irena Šidlauskienė. Jos vadovaujami suaugusiųjų, jaunimo ir vaikų šokių kolektyvai dalyvavo 8 kartus respublikinėse dainų šventėse.

 

Raseinių rajono kultūros centro Šiluvoje tikslas - plėtoti mėgėjų meną, išlaikant, tęsiant, saugant krašto kultūros vertybes ir tradicijas, puoselėti ir skleisti naujas kultūros formas, ugdant laisvą ir atvirą bendruomenę, lavinant jos meninį skonį. Siekiame, kad Raseinių rajono kultūros centras Šiluvoje taptų  patrauklus miestelio gyventojams, seniūnijos bendruomenėms saviraiškos galimybėmis, mėgėjų ir profesionalaus meno sklaida vietos gyventojams, turistams, piligrimams.

Šiluva įeina į Tytuvėnų regioninio parko teritoriją. Miestelis garsėja kaip piligrimų vieta, kur kasmet rugsėjo pradžioje vyksta vieni iš didžiausių atlaidų Lietuvoje (Šilinės arba Švč. Mergelės Marijos gimimo šventė). Pagrindiniai traukos objektai: Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika, Švč. Marijos apsireiškimo garbei pastatyta koplyčia. Tai viena iš 5 vietovių Europoje (kitos Fatima Portugalijoje, Lurdas Prancūzijoje, ČenstakavaLenkijoje, Sarovas Rusijoje), kur Marijos pasirodymas oficialiai pripažįstamas katalikų bažnyčios.

 

Mėgėjų meno kolektyvai:

 • moterų vokalinis instrumentinis ansamblis „Harmonija“ (vad. Saulius Beniulis);
 • mėgėjų teatras „Cinkelis“ (vad. Birutė Greicienė);
 • moterų šokių kolektyvas (vad. Laura Balserienė);
 • bardų duetas (vad. Saulius Beniulis);
 • vokalinė grupė „Ingrida ir draugai" (vad. Saulius Beniulis);
 • vaikų folklorinis būrelis (vad. Birutė Greicienė);
 • vaikų kraštotyros būrelis (vad. Birutė Greicienė kartu su Šiluvos gimnazija);
 • tautinių šokių kolektyvas „Aušrinė" (vad. Milda Urniežienė);
 • vokalinis instrumentinis ansamblis „Šilo aidai" (vad. Saulius Beniulis).

 

Veikla ir renginiai

 

Kultūros centras Šiluvoje organizuoja įvairius renginius: mėgėjų meno populiarinimo,  mini valstybines ir tautines šventes, rengia popietes, susitikimus su įžymiais Lietuvos žmonėmis, tautodailininkų ir meno kūrėjų darbų parodas, kviečia populiariosios ir profesionaliosios muzikos atlikėjus.

Kasmet su kolektyvais dalyvaujame koncertinėse  išvykose savo rajone, bendruomenėse, kituose  Lietuvos rajonuose.

Raseinių rajono kultūros centras Šiluvoje glaudžiai bendradarbiauja su gimnazija, biblioteka, neįgaliųjų bendrija bei vietos bendruomene, Tytuvėnų regioniniu parku. Vykdomi kultūriniai mainai su Jurbarko, Tauragės, Šilutės, Šakių, Šilalės, Lazdijų, Kelmės, Radviliškio  rajonų kultūros įstaigomis.  Dalyvaujančių kultūriniuose mainuose kultūros centrų ratas kasmet plečiasi. Nuo 2016 m. kultūriniai mainai pradėti su Seinų mėgėjų teatru iš Lenkijos.

 

Nuo 2012 m. didžiųjų Šiluvos atlaidų metu, kai miestelyje lankosi daug svečių,  piligrimų, organizuojamas devynių dienų renginių ciklas „Šiluvos devyndienis“. Šiam renginiui  kviečiami įvairūs profesionaliosios muzikos atlikėjai, mėgėjų meno kolektyvai, tautodailininkai, meno kūrėjai. Nuo 2015 m. į renginių ciklą pradėjome  kviesti  mėgėjų teatrų kolektyvus, nes daugiausiai žiūrovų apsilanko būtent spektakliuose. Gal lankytojų gausą įtakoja tai, jog šiluviškiai turi senas mėgėjų teatro tradicijas. Šio renginio metu kultūros namuose apsilanko apie 1400 lankytojų. Renginių ciklas „Šiluvos devyndienis“ įgyja vis didesnį populiarumą. 2016 m. jubiliejiniame – V renginių cikle apsilankė netoli 2000 lankytojų.

 

Pasiekimai ir įvertinimai

 • 2014 m. Šiluvos mėgėjų teatras „Cinkelis“ Liaudies kultūros centro įvertintas  III  kategorija;
 • 2015 m. du centro darbuotojai dalyvavo  atestacijoje  ir jiems suteikta III kvalifikacinė kategorija;
 • 2015 m. Šiluvos mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo tarptautiniame  žygeivių festivalyje Jurbarke, kurio dalyviai buvo iš 19 pasaulio šalių. Žygeiviams pristatėme 2 val. trukmės  meninę programą „Amžių tėkmėje“;
 • 2016 m. moterų vokalinis ansamblis „Harmonija“ dalyvavo respublikiniame konkurse „Šilų aidai“, vykusiame Šilalėje ir pelnė pagrindinį prizą „Geriausias liaudies dainos atlikėjas“;
 • 2016 m. sėkmingai sudalyvauta respublikiniame konkurse „Sidabriniai balsai“ Kėdainiuose. Iš konkurso kolektyvas grįžo su solidžiu įvertinimu – Liaudies kultūros centro II  laipsnio  diplomu.

https://www.youtube.com/watch?v=bSPxvM7mt0k

 

https://www.youtube.com/watch?v=vZuwktGbYNs


Gruodžio 8 d. Šiluvoje vyko popietė „Advento keliu“/2019

20 metų Šiluvos neįgaliųjų globos bendrijos veiklai/2019

Šiluvos ir Katauskių kolektyvai svečiuose Meironiškiuose/2019

Šiluvos kolektyvo koncertas Šakiuose/2019

Tarptautinio mėgėjų teatrų festivalio „VAIDĖNAM TIEVŪ KALBA“ dalyviai/2019

„Laiškai...“ Šiluvos gimnazijoje/2019

Šiluvos bendruomenės tautinių šokių kolektyvas „Aušrinė" Šiluvos gimnazijos šventėje/2019

Rudens vakaronė „Vėlų rudenį“ Žaiginyje/2019

Šiluvos vokalinės grupės „Ingrida ir draugai“ įvertinimas Kupiškyje/2019

Šiluvos ansamblis „Šilo aidai“ rudens šventėje Žaiginyje/2019

Šiluviškiai mėgėjų teatrų festivalyje Dotnuvoje/2019

Vilties šviesoje.../2019

Šiluvos mėgėjų teatro „Cinkelis“ „Čerauninkės eksperiments“ Plikiuose/2019

Šiluvos kolektyvai svečiuose Papilėje/2019

Šiluvos vokalinės grupės „Ingrida ir draugai“ laimėjimas Joniškyje/2019

„Cinkelis“ Rudens šventėje 2019 Plikiuose

„Cinkelio“ išvyka į Merkinę/2019

Žemaitijos metams – „Šiluvos devyndienis 2019“

Šiluvos ansamblių koncertas „Muzikiniame vakare“ Jaunimo užimtumo centre/2019

Vokalinė grupė „Ingrida ir draugai“ respublikinėje šventėje „Skambantys jausmai“ Paliepiuose/2019

Raseinių rajono kolektyvai festivalyje „Žemė mano“ Pajevonyje/2019

Šiluvos kolektyvų prisistatymas „Šiluvos Devyndienio“ metu/2019

Šiluvos vokalinės grupės „Ingrida ir draugai“ koncertas Šiluose/2019

Šiluviškiai susirinko paminėti Baltijos kelio 30 –metį Jono Pauliaus II –jo aikštėje/2019
Rugpjūčio 22/23 d. Šiluvoje vyko stovykla vaikams ir jaunimui/2019

Šiluvos kolektyvo išvyka į Kaulakius/2019

Šiluvos tautinių šokių kolektyvas „Aušrinė“ Pakražančio Joninių šventėje/2019

Šiluvos kolektyvų edukacinė-koncertinė išvyka į Platelius/2019

Šiluvos ansamblis „Šilo aidai“ ir Žaiginio vyrų ansamblis šventėje „Pustykim, vyrai, dalgelius“/2019

Edukacija „Nacionaliniai cepelinų gaminimo ypatumai"/2019

Naktinis žygis partizanų takais Šiluvos apylinkėse/2019

Šiluviškių mėgėjų teatras „Cinkelis“ Kelmės rajone, Liolių bendruomenės Antaninių šventėje/2019

Susitikimas su rašytoja Irena Buivydaite - Kupčinskiene Šiluvoje/2019

Šiluvos mėgėjų teatro „Cinkelis“ viešnagė Kijeve/2019

Knygos ir unikalaus filmo „Don Kamilis“ pristatymas Šiluvoje/2019

Šiluvos teatras „Cinkelis“ XVIII mėgėjų teatrų festivalyje „Tiltai 2019“ Paįstryje

„Čerauninkės eksperiments" Butkiškėje/2019

Jonavos meno mokyklos mokinių koncertas Šiluvoje/2019

Šiluvos kolektyvų išvyka į Kaltinėnus/2019

Šiluvos „Cinkelis“ Respublikiniame klojimo teatrų festivalyje „Pri klietelis"/2019

Draugystės tiltas „Nemakščiai – Šiluva“/2019

Susitikimas su aktore Olita Dautartaite „O, mūs šventas lietuviškas žodi" Šiluvoje/2019

Šiluvos kolektyvo sėkmė Taujėnų dvare/2019

Susitikimas su prof. A.Vaišvila ir jo knygos pristatymas/2019

Išvyka į Norgėlų kaimo Motinos dienos šventę/2019

Motinos diena Šiluvoje/2019

Šiluvos mėgėjų teatras „Cinkelis“ išvyka pas bilioniškius į Šilalės rajoną/2019

Šiluvos kolektyvai respublikiniame vokalinių ansamblių festivalyje-konkurse „Kur aukštas klevas 2019“ Linkuvoje

Šiluviškiai iš respublikinio vokalinių ansamblių konkurso Joniškyje grįžo ne tuščiomis/2019

„Muzikinis vakaras“ Raseinių AJE salėje/2019

Populiariosios muzikos koncertas Šiluvos kultūros namuose/2019

Siaučianti pūga šiluviškių nesustabdė/2019
Kultūriniai mainai/2019

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Šiluvos kultūros namuose/2019

Rėkyvoje nuskambėjo „Pavasario melodijos 2019“

Edukacija užsieniečiams Šiluvoje/2019

Užgavėnės Šiluvoje!/2019

Kovo 11 –oji Šiluvos seniūnijoje/2019

„Skambanti poezija“ Pakražančio kultūros centre/2019

„Cinkelis“ Šedbaruose/2019

Tautinių šokių kolektyvas ,,Aušrinė'' šokių festivalyje ,,Šokių pynė 2019“ Kelmėje

Šiluvos tautinių šokių kolektyvas ,,Aušrinė" Lietuvos plento taurės dviračių žygio šventėje/2019

Šiluvos mėgėjų teatras „Cinkelis" Žaiginyje/2019

Šiluvos meno kolektyvai Užkalnių kaimo bendruomenės šventėje/2019

Užkalnių kaimo bendruomenės šventė/2019

„Atsidūsėjimai“ Šiluvoje/2019

Šiluvoje mėgėjų teatras „Cinkelis“ svečiuose Pakražančio kultūros centre/2019


Joninių šventė Šiluvoje/2018

Šiluvoje lankėsi JAV am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je kul­tū­ros ata­šė Alt­hea Caw­ley-Murph­ree/2018


Kaimų meno kolektyvai iš konkursų grįžo su diplomais ir padėka/2016

 

 

 

RRKC Šiluvoje

RRKC Šiluvoje mėgėjų teatras „Cinkelis“

Informacija atnaujinta 2019-12