Raseinių rajono kultūros centras vietovėse » Viduklėje

 

RASEINIŲ RANOJO KULTŪROS CENTRAS VIDUKLĖJE

 

 

Adresas: Kęstučio g. 16, Viduklė, Raseinių r. sav.

 

Kultūrinių renginių organizatorė: Aiva Gailienė, tel. nr. (8 616) 21392, el. paštas aivute09@gmail.com

 

Mėgėjų meno kolektyvų vadovai

Ligita Matelienė  (8 627) 51 064, ligituxs@gmail.com

Gerda Lapinskaitė  (8 682) 35 679, gerdalap11@gmail.com

 

 

 

 

Apipinta gražiausiom legendom

Ir piliakalnių tu apsupta,

O, Vidukle, senoji Vidukle,

Mūsų širdžiai brangi ir šventa.

 

Pušynėliais žaliais išdabinta

Ties senuoju Žemaičių plentu.

Narsių protėvių saugota, ginta,

Tu gyva čia nuo amžių senų.

  (S. Kveselienė)

 

,,Retas Lietuvoje nežino Viduklės. Sakoma, pavadinimas kilęs iš kunigaikščio Vytauto laikų. Jis čia, vidukelėj, sustodavęs pily pailsėti. Žodis Viduklė reiškia atstumą, arba vidurį, panašiai nutolusį tarp dviejų taškų. Taigi Viduklė galėjo būti ne vieno, o keleto kelių vidurys. Taip ir liko lig šiol iš vidukelės – Viduklė. Pro miestelį prabėga keliai, jungiantys svarbius Lietuvos centrus. Čia daug brangių vietų, menančių atkaklias kovas už Lietuvos laisvę, šviesesnį rytojų.“ (S. Stanevičiaus bendrijos metraštis ,,Aitvarai“, Kaunas, 2003).

 

Mėgėjų meno kolektyvai:

  • moterų vokalinis ansamblis „Vijūnė“ (vad. Ligita Matelienė);
  • moterų vokalinis ansamblis „Ringė“ (vad. Gerda Lapinskaitė);
  • mergaičių vokalinis ansamblis (vad. Gerda Lapinskaitė);
  • moterų vokalinis duetas (vad.Ligita Matelienė);
  • vaikų meninio ugdymo būrelis (vad. Gerda Lapinskaitė),

Veikla ir renginiai

Raseinių rajono kultūros centras Viduklėje savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę, pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja meno sklaidą. Organizuojant renginius bendradarbiaujame su miestelio šv. Kryžiaus bažnyčia, vaikų darželiu, S. Stanevičiaus gimnazija, biblioteka, seniūnija, kaimų bendruomene ,,Viduklė“.

Vidukliškiai noriai lankosi tradiciniuose renginiuose: valstybinėse šventėse, Kaziuko mugėje, Motinos dienos minėjime, koldūnų, vasaros palydų šventėse, vaikų edukacinėje popietėje ,,Kur trykšta vaikystės šaltiniai“, renginyje ,,Po visų rudens darbų“, adventinėje, eglės įžeibimo šventėse bei kituose renginiuose.

 

Moterų vokalinis ansamblis ,,Vijūnė"

Nuo 2014 m. ansambliui vadovauja Ligita Matelienė. Tai darniai dirbantis kolektyvas, kuriame dainuoja aktyvios, dainingos ir talentingos moterys.

2015 m. pavasarį kolektyvas tapo Raseinių rajono solistų ir vokalinių ansamblių konkurso ,,Pavasario balsai – 2015“ diplomantu ir deleguotas į respublikinius solistų ir vokalinių ansamblių konkursus ,,Šilų aidai 2016“, ,,Sidabriniai balsai 2016“. Šiame konkurse kolektyvas tapo II laipsnio diplomantu.

Ansamblis aktyviai dalyvauja seniūnijos, rajoniniuose, regioniniuose, respublikiniuose renginiuose. Kolektyvo repertuarą sudaro lietuvių, užsienio kompozitorių, liaudies dainos.

2018 m. gegužės mėn. ansamblis tradiciškai tapo rajono solistų, duetų, vokalinių ansamblių šventės-konkurso ,,Pavasario balsai“ laureatu.

 

Moterų vokalinis ansamblis ,,Ringė“

Raseinių rajono kultūros centro Viduklėje moterų ansamblis „Ringė“ susikūrė maždaug prieš 20 m. Jam vadovavo Leonora Germanavičienė, Vidmantas Kveselis, o nuo 2005 m. gruodžio mėn. vadovauja Gerda Lapinskaitė. Kolektyvas dalyvauja Raseinių rajono kultūros centro Viduklėje, seniūnijos, bendruomenės, rajoniniuose renginiuose, yra parengęs plataus spektro repertuarą.  Ne kartą koncertavo Blinstrubiškių socialinės globos namuose, Žolinės atlaiduose Raseiniuose, Paupyje, Sujainiuose ir kt. 2014 m. dalyvavo Šiaulių apskrities romansų festivalyje „Nebegrįšiu laukų takeliu“ Baisogaloje ( Radviliškio raj.), 2015 m. dalyvavo regioninėje šlagerių šventėje „Skinsiu raudoną rožę“.

2018 m. kolektyvas koncertavo Butkiškėje, Kartupiuose (Jurbarko raj.), gegužės mėn. dalyvavo rajono solistų, duetų, vokalinių ansamblių šventėje-konkurse „Pavasario balsai“.

 

Moterų vokalinis duetas

Duete dainuoja mėgėjų meno kolektyvo vadovės Ligita Matelienė ir Gerda Lapinskaitė. Kolektyvas dalyvauja Viduklės seniūnijos, bendruomenės, bibliotekos renginiuose.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=iG11yVsvATc

 

https://www.youtube.com/watch?v=535ekRlSYL0

 

Viduklėje vėl plazdėjo trispalvės 2019 m.

Viduklėje šurmuliavo jubiliejinė Kaziuko mugė 2019 m.

Linksmai šventėme Užgavėnes 2019 m.

Viduklėje paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena 2019 m.

 

 Viduklės Kultūros Namai KN

 

 

Informacija atnaujinta 2019-03