Raseinių rajono kultūros centras vietovėse » Plikiuose

 

RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRAS PLIKIUOSE

 

 

Adresas: Plikių k., Ariogalos sen., Raseinių r.

 

Kultūrinių renginių organizatorė: Aldona Ročkienė, tel nr. (8 616) 21486, el. paštas: aldona.rockiene@gmail.com

 

Mėgėjų meno kolektyvų vadovai:

Laura Liaskauskienė   (8 682) 46688, el. paštas: laura.liaskauskiene@gmail.com

Viktoras Štilpa   (8 685) 85810, el. paštas: liuciunukn@gmail.com

 

Raseinių rajono kultūros centras Plikiuose  savo darbe vadovaujasi  rajono kultūrinės veiklos tradicijomis, taip pat atsižvelgdamas į bendrus šalies kultūros politikos prioritetus, akcentuojamus Kultūros ministerijos, Lietuvos Liaudies Kultūros centro ir kitų institucijų programose. Tuo pačiu yra iniciatyvus, nevengiantis naujų idėjų, netradicinių veiklos metodų . Kiekvienais metais įgyvendiname keletą naujų programų įvairiose kultūros ir meno srityse. Tačiau svarbiausias mūsų veiklos principas vis dėlto yra betarpiškas ryšys su vietos bendruomene, ypatingai su jaunąja karta – jos neformalus ugdymas, įtraukimas į aktyvią kūrybinę veiklą. 2010 metais mūsų kultūros centras buvo apdovanotas Lietuvos  Respublikos kultūros ministerijos, kaip  geriausias kultūros centras,

III-ioje kategorijoje.

 

Raseinių rajono Plikių kultūros namuose veikė mėgėjų meno kolektyvai, atstovaujantys visas pagrindines meno sritis – teatrą, šokį, muziką. Nuo 2007 metų  vaidinimus, performansus kūrė  mėgėjų teatro trupė GYVAmc (Gynėvės Vizualinių ir Akustinių menų centras). 2008 m. susibūrė merginų modernaus šokio grupė „Svaja“,  2009 m. muzikuoti pradėjo grupė J.A.M.A.I.K.A. (Jungtinis Avangardinės Muzikos ir Aktyvios Intelektualinės Komunikacijos Ansamblis). Šių kolektyvų  veikloje 2006-2010 metais iš viso dalyvavo apie 25-30 įvairaus amžiaus žmonių. Jam nuo pat susikūrimo vadovavo  meno vadovas Arūnas Kazlauskas. Per šiuos metus įgyvendinta tikrai daug įvairiausių meninių programų . Kolektyvai dalyvavo madų teatro pasirodyme labdaros akcijoje „Angelas“,  Rokynės dvare (2008 m.), moksleivių teatrų šventėje ,,Šimtakojis“ (2009 m.), mėgėjų teatrų šventėje ,,Pastogė“ (2010 m.) ir kt. 

 

Labai  svarbi mūsų  veiklos sritis yra profesionalaus meno pristatymas, bendravimas su menininkais. Kiekvienos kultūrinės veiklos pagrindas yra  menas, įvairios jo rūšys – muzika, teatras, taikomoji dailė ir kitos. Šiuo atžvilgiu mūsų kultūros namų  padėtis yra tikrai išskirtinė, nes savo bendruomenėje mes turime net kelis profesionalius menininkus,  kurie visada noriai bendradarbiauja,  įgyvendinant įvairias programas. Tai  grafikas Evaldas Mikalauskis,  ir keramikas Gintaras Špokas. 

 

Mėgėjų meno kolektyvai:

  • moterų vokalinis ansamblis (vad. Viktoras Štilpa),
  • liaudies šokių kolektyvas ,,Gynėvė“  (vad. Laura Liaskauskienė),
  • vaikų kūrybinė grupė „Lašeliukai“ (vad. Aldona Ročkienė).

Renginiai

 

Svarbiausias Raseinių rajono Kultūros Centro Plikiuose  veiklos uždavinys yra skatinti kultūrinę veiklą artimiausioje aplinkoje t.y. bendruomenėje, įtraukiant į ją daugiau vietos gyventojų, ieškant naujų laisvalaikio užimtumo formų. Taigi kiekvienais metais įgyvendinamos veiklos programos, kurias sudaro  tradiciniai renginiai, vykstantys kiekvienais metais, taip pat įvairūs kiti renginiai ir atskiros programos.

 

Pagrindinės tradicinės šventės:  Sausio 13-osios laisvės gynėjų dienos paminėjimas, Vasario 16-osios Nepriklausomybės dienos šventė,  Kovo 11-osios Nepriklausomybės Atkūrimo dienos šventė, Užgavėnės,  Atvelykis ,Respublikinė ansamblių šventė ,,Dainuoju Lietuvai“, Tradicinė  kaimo ir sporto šventė „Vasara“, Rudens šventė, Adventinės popietės ir Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė.

 

Veikla ir pasiekimai

  • Šokių  kolektyvas dalyvauja daugelyje švenčių rajone, taip pat respublikiniuose festivaliuose, tokiuose kaip: „ Pora už poros“ Birštone, sambūryje „Iš aplinkui“ Širvintuose bei apžiūrose ir konkursuose. 2014 metais kolektyvas dalyvavo Lietuvos dainų šventėje ,,Čia – mano namai“.
  • Vokalinio ansamblio veikla: 

2007-2010 m.  dalyvavimas rajoninėje liaudies kultūros šventėje „Po senolių pastoge“.

2010 m. balandis  III-ios vietos diplomas duetų kategorijoje „Sidabriniai balsai“ Telšiuose.

2007-2015 m.  koncertinės išvykos į įvairius renginius Raseinių, Kauno, Širvintų, Jurbarko rajonuose, pasirodymai Ariogalos seniūnijos bendruomenių šventėse, pas mus jau penki metai iš eilės organizuojama vokalinių ansamblių šventė „Dainuoju Lietuvai“,  kur kasmet vis daugiau kolektyvų yra pakviečiama dalyvauti iš kitų rajonų.

  • Meninės-edukacinės programos. Kūrybinė stovykla „Teatro vaiduoklis 07“ Raseinių r. (2007 ir 2008 m.), Dirbtuvės „Grafikos paslaptys“ Plikių kaime (2008 m.), Kūrybinė stovykla Signum Sacrum  Šiluvoje (2009 m.), Projektas „Meninės išdaigos“ (2010 m.) Pagal projektą 2016m. yra suorganizuota nemažai edukacinių užsiėmimų vaikams, jaunimui ir suaugusiems.

 

 Plikių kultūros namai

 

Informacija atnaujinta 2018-03