RENGINIAI
Tautos vienijimo sąšauka ,,Piliakalnių šviesa"


Liepos 6 d. 21.00 val.

Tautos vienijimo sąšauka ,,Piliakalnių šviesa"

Visus kviečiame vienu metu su viso pasaulio lietuviais, ir kiekvienas, kur tik galime, uždekime aukurus ir fakelus ant Tautos dvasios kalnų, o visi kartu – vienybės žiburių grandinę nuo Birutės kalno prie Baltijos jūros iki Aukštojo kalno prie Medininkų pilies.