Atmintis prikelia

Atmintis prikelia

Žmogui atimta prigimtinė teisė – gyventi, matyti saulę, pasitikti ją savuose namuose, ieškoti kelio į ateitį, ugdyti save kaip asmenybę. Tai atimama iš vaiko, paauglio, jaunuolio. Brandaus ar senyvo amžiaus žmonėsnetenka visko, ką susikūrė. Svarbiausia –laisvės. Mūsų ramioje dabarties kasdienybėje vis sunkiau tai suvokti.Bet žinoma, kad tokios realybės būta ir tai, ką mes turime šiandien, Lietuvos žmonėms prieš beveik 80 metų, deja, buvo aukščiausia siekiamybė, didžiausios laimės vaizdinys. Birželio 14 –ąją, Gedulo ir vilties dieną, susirinkę Mažosios Viduklės kaimų bendruomenės namų kiemelyje apie tai mąstome, kalbame tos nuaidėjusios baisios epochos liudininkų ir savomis eilėmis, tremties skausmą išdainuotomis dainomis. Prisiminimai, pažadinti vaizdai… Nudunda traukinys ir tas garsas sukelia anų dienų nežinios ir siaubo pojūtį. Uždegame žvakutes prie koplytstulpio tremtyje žuvusiųjų atminimui. Ne vienas kalbėjęs ištaria: „Jie patyrė didžiausią skausmą pajutę, kad viskas atimta: laisvė, namai, artimieji, Tėvynė. Ir trapi gyvybė gali bet kurią minutę užgesti…“ Vis dėl to, net pražūties angoje stovėdami, išgyvenimo ir sugrįžimo Tėvynėn viltį nešiojosi.

Renginio vedėjos, kalbėjusieji svečiai, šauliai, dainininkai – visi susirinkusiuosius vedė didžiulės dramos atminties taku. Kalbėjomės su buvusia tremtine, žemėlapyje matėme, kokiose tremties platybėse buvo išbarstyta mūsų tauta, visas susirinkusiųjų būrys dainavome „Žemėj Lietuvos“. Tokie renginiai suburia, suaktyvina mintį, padovanoja bendrystės jausmą. Byloja apie atsakomybę už tai ką turime šiandien, suvokimą, jog turime tą laimę, apie kurią tik svajoti galėjo mūsų tautiečiai prieš beveik 80 metų.

Dėkojame visiems, kūrusiems šį turiningą renginį: RRKC Viduklėje, RRKC Nemakščiuose mėgėjų meno kolektyvams ir jų vadovams, Raseinių rajono tarybos nariams Aldonai Onai Radčenko ir Alfredui Bardauskui, Nemakščių seniūnui Remigijui Laugaliui, Viduklės seniūnei Daivai Ulinskienei, Lietuvos Respublikos Seimo narės Vidos Ačienės padėjėjoms Janinai Jasiulienei ir Vaidai Trumpiūtei, buvusiai tremtinei Irenai Tamulytei Urbutienei, Antanui Miceikai, Viduklės šaulių kuopos šauliams, Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos direktorei Irenai Jankevičienei, Nemakščių bendruomenės santalkos aktyvui ir pirmininkei Reginai Pratašienei, Balčių kaimo bendruomenės pirmininkei Angelei Zubrickienei, seniūnaitei Lijanai Jodeikienei, Mažosios Viduklės kaimų bendruomenei ir pirmininkei Inesai Petrauskienei svetingai priėmusiai susirinkusius.

Teksto autorė:

RRKC kultūrinių renginių organizatorė Nemakščiuose Lina Andrulienė

Teksto nuotraukos Linos Andrulienė ir Aldonos Blažienės

Informacija atnaujinta 2020-06-17Skip to content