naujienos

Žmogui atimta prigimtinė teisė – gyventi, matyti saulę, pasitikti ją savuose namuose, ieškoti kelio į ateitį, ugdyti save kaip asmenybę. Tai atimama iš vaiko, paauglio, jaunuolio. Brandaus ar senyvo amžiaus žmonėsnetenka visko, ką susikūrė. Svarbiausia –laisvės. Mūsų ramioje dabarties kasdienybėje vis sunkiau tai suvokti.Bet žinoma,...

Kultūros ministerija parengė Gaires kultūros kelių kūrėjams ir vystytojams Lietuvoje. Tai kultūros sektoriui naudingas įrankis, sukurtas vykdant Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo dvišalio bendradarbiavimo fondo projektą „Kultūros keliai regioniniam vystymui“. Įgyvendindama šį projektą, praėjusių metų rudenį Vilniuje ir Kaune Kultūros ministerija organizavo renginių ciklą, skirtą Lietuvos...

Gedulo ir Vilties dieną visa šalis minėjo 79 – asias tremties pradžios Lietuvoje metines.1941 m. birželio 14-ąją, 3 val. nakties sovietinė okupacinė valdžia pradėjo Lietuvos gyventojų trėmimus.Šimtai tūkstančių žuvusių ir engtų bei kankintų nekaltų Lietuvos piliečių – tai išgyventa realybė, kurios atminimas dar ir šiandien...

Tradicinis kasmetinis respublikinis vaikų piešinių konkursas „Lietuvos paukščiai 2020“ buvo organizuotas jau šeštus metus. Jame siekiama, kad vaikai, tėvai ir pedagogai kuo daugiau sužinotų apie Lietuvoje gyvenančius paukščius ir pažvelgtų į juos menininkų akimis. Raseinių rajono kultūros centro dailės studijos jaunieji menininkai aktyviai dalyvavo šiame konkurse....

Kviečiame aplankyti parodą: Virtuali paroda „Raseinių krašto žmonių tremties fotografijos (XX a. 5 – 6 dešimt.)“ Parodą ruošė Raseinių krašto istorijos muziejus ir Raseinių rajono kultūros centras. Dainavo Raseinių rajono kultūros centro folkloro ansamblis „Degule“, vadovė Asta Nikžentaitienė. Poeziją skaitė Raseinių rajono kultūros centro mėgėjų teatro „Braižas“ režisierė Jolanta...

Tarptautinė vaikų gynimo diena pirmą kartą paminėta 1950 metais ir švenčiama kalendorinės vasaros pradžioje, birželio 1-ąją. Tarptautinė vaikų gynimo diena - tai priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. RRKC Plikiuose ir kaimo bendruomenė „Gynėvė“ suorganizavo šiai dienai paminėti renginį, kurio metu vaikai...

Nacionalinį mokinių meninės kūrybos darbų konkursą „Kelionė laiku – atgimusi Vilniaus istorija“ organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Valstybinė kultūros paveldo komisija ir Dailės mokytojų asociacija. Konkurso ,,Kelionė laiku – atgimusi Vilniaus istorija“ tikslas buvo dailės kalba išreikšti savo santykį su istorine praeitimi. Konkurse dalyvavo...

„Vaikai – tai didžiausias turtas, kurį gyvenime turime, brangesnis už auksą ir visus kitus turtus. Tai pats mieliausias, nuostabiausias gyvenimo spinduliukas“. Birželio 1 d. Sujainiuose minėjome Tarptautinę vaikų gynimo dieną „Mano svajonių pasaulis“. Šiais metais programoje netrūko įvairiausių užsiėmimų. Vaikai su tėveliais dalyvavo sportinėse varžybose,...