Folklorinis ansamblis „Degule“

Vadovė Asta Nikžentaitienė

Mob. (8 652) 57932

El. paštas: asta.nikzentaitiene@gmail.com

 

 

Folklorinis ansamblis „Degule“ gyvuoja jau penkiolika metų. Ansamblio pavadinimas reiškia gegutę, kuri yra ne ta paukštė, kuri mėto kiaušinius į svetimą lizdą, bet ta mergelė, kuri labai mylėjo savo bernelį. Karui atėjus, išleido jį tėvynės ginti. Bernelis negrįžo, o mergelė taip graudžiai verkė, kad dievulis, keliaudamas per svietą, negalėjo matyti mergelės kančių ir pavertė ją gegute. Taip ir ansamblio moterys laukia vyrų ateinančių dainuoti, papuošti dainas vyriškais balsais. Rajone „Degule“ girdima įvairiose kalendorinėse šventėse, ansamblis yra parengęs Advento, Užgavėnių, Velykų, Joninių, tremties dainų programas. Kolektyvo repertuare skamba Raseinių krašto dainos, tautosaka, pokario laikotarpio romansai. „Degule“ daug koncertuoja įvairiose Raseinių rajono vietose, yra respublikinių dainų švenčių dalyvis, rengia tradicinį folkloro festivalį „Aš padainūsiu dainų dainelę“.

 

2012 m. vasario 16 d. ansambliui ir jo vadovei Astai Nikžentaitienei buvo įteiktas Raseinių rajono savivaldybės „Žemaičio“ apdovanojimas už Raseinių krašto garsinimą švietimo ir meno srityse. „Degule“ – 2014 metų respublikinės dainų šventės „Čia – mano namai“ dalyvis.

 

2018 m. lapkričio 8 d. RRKC folkloriniam ansambliui „Degule“ Lietuvos nacionalinis kultūros centras įteikė mėgėjų meno kolektyvo II kategorijos sertifikatą (galioja iki 2022 m. lapkričio 7 d.).