„Jau saulelė vėl…“ Kalnujuose

„Jau saulelė vėl…“ Kalnujuose

Kiekvienam daryti gera
Savo darbu ir žodžiu,
Visad elgtis taip, kaip dera,
Ir teisingas būt geidžiu.
Nekerštauti niekada,
Gyvo padaro gailėti,
Dievą, žmones jo mylėti –
Mano priedermė šventa.

      Tokius moralinius priesakus vienoje bažnytinėje knygoje buvo užrašęs Kristijonas Donelaitis. Kraštotyrininkas Bernardas Aleknavičius siūlė: „Atsigręžkime į Donelaitį. Jis – mūsų stiprybė ir pasididžiavimas. Jo poema „Metai“ lietuvius išvedė į brandžių tautų pilnavertį gyvenimą.“ Tai – pagrindinis ir svarbiausias Donelaičio kūrinys, žymiausias, iki šiol nepralenktas lietuvių literatūros šedevras. „Jau saulelė vėl..“ tokiu pavadinimu vyko renginys Kalnujuose. Jo metu paminėjome evangelikų liuteronų kunigo, lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio 240- ąsias mirties metines. Renginį organizavo Kalnujų filialo biblioteka ir RRKC Kalnujuose. Kristijono Donelaičio  indėlis labai svarbus lietuvių tautos istorijoje, nes kūrinys „Metai“ padėjo pagrindus grožinei lietuvių literatūrai. Šis kūrinys yra išverstas į keturiolika pasaulio kalbų. UNESCO jį įtraukė į Europos literatūros biblioteką. Raseinių meno mokyklos mokiniai ir mokytojos Jūratė Daugėlienė, Jolanta Turčinskienė ir Zita Žemaitienė paruošė koncertą, kurio kūriniai labai atitiko skaitomų „Metai“ ištraukų nuotaiką, metų laikų kaitą. Nuotaikingai, romantiškai visus nuteikė akordeonistų (vadovė Z. Žemaitienė), styginio ansamblio (vadovė J. Turčinskienė) atliekama muzika, solistės (vadovė J. Daugėlienė) daina. Donelaičio poemos „Metai“ ištraukas skaitė Gabrielė, Monika, Vladislovas. Daiva ir Laimutė trumpai supažindino visus su Donelaičio gyvenimu, kūryba, atminimo įamžinimu. Spręsti apie žmogaus gyvenimo prasmę neįmanoma iš jo trukmės, svarbu, kokį pėdsaką jis palieka po savęs. Kristijono Donelaičio pėdsakas driekiasi dar toli į ateitį.

Teksto autorė Daiva Myniotienė

Teksto nuotraukos Laimutės Banienės

Informacija atnaujinta 2020-01-29Skip to content