Jau sudegė Joninių laužai

Jau sudegė Joninių laužai

Jau sudeginti Joninių laužai, pasveikinti nepamirštamą vardą turį žmonės, rastas ir paparčio žiedas! Nuaidėjo vasaros šventė. Daug planuota, kurta, dirbta, kad ji liktų įsimintina, daugeliui padovanotų malonių akimirkų. Šventės Nemakščiuose sumanytoja, kūrėja Lina Andrulienė teigia, kad be būrio pagalbininkų, rėmėjų nieko nebūtų galima padaryti. Todėl jos vardu ir visų, kas pajuto tikrai atšventęs Jonines, dėkojameNemakščių bendruomenės santalkai, Balčių kaimo bendruomenei, pagrindiniam šventės rėmėjui UAB „Raskafas“ už šventės metu padovanotą grupės „Žemaitukai“ koncertą, Vytautui Tautkevičiui, Izidoriui Janušauskui, Reginai ir Antanui Pratašiams, UAB „Žvirzdė“, Rimui Gunevičiui.Ačiū tariame gausiam būriui pagalbininkų, geranoriškai prisidėjusių organizuojant renginį: Nemakščių seniūnui Remigijui Laugaliui, Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos direktorei Irenai Jankevičienei, Reginai Pratašienei, Vaidai Giedraitienei, Birutei Gudeliauskienei, Zigmui Jociui, Algimantui Žukauskui, Albertui Grabinskiui, Irenai Kliknienei, Daivai Žyvatkauskienei, Linai Radžienei, Rasmutei Tautkevičienei, Justei Jacikevičiūtei, Danutei Bertašiutei – Kaminskienei, RRKC Norgėluose šokių kolektyvui „Šypsena“ ir jo vadovei Aušrai Jukilaitienei, RRKC Nemakščiuose moterų šokių kolektyvui bei Juozapo Juščiaus vadovaujamiems meno mėgėjams – liaudiškos muzikos kapelai ,,Nemakščių vyrai“ ir moterų vokaliniam ansambliui.

O kas gi veikta? Vaikai galėjo pasirinkti ar bandyti visas iš eilės siūlomas pramogas. Suaugę šventės dalyviai prisiminė kupoliavimo, ateities būrimosi iš surinktų augalų žaismę. Šypsojosi žiūrėdami į patiklią mergelę, sumaniusią pamiegoti ant žydinčių aguonų, kad mylimąjį susapnuotų. Klausėsi savų muzikantų, dainininkų, grožėjosi saviškių ir viešnių moterų kolektyvų šokiais. Kalba svečiai: Arūnas Bladžius, Andrius Bautronis, Aldona Ona Radčenko, Vidmantas Merkliopas. Sveikinami ir apdovanojami varduvininkai. Tarp amžiumi brandžių bendravardžių gal tik metukų kūdikėlis Jonas, aišku, pirmą kartą tokia proga sveikinamas. Merginos uždega aukurą – vakaro pirmoji dalis baigta. Aikštė pilnutėlė, daug kam net pritrūksta vietos patogiai įsikurti. Bet daugelis šoka ir diskomforto turbūt nejaučia. Gražu, kad pilna jaunų šeimų su mažais vaikučiais. Prasideda Marijampolės kolektyvo ,,Savito“ pasirodymas. Temsta. Meras Andrius Bautronis ir seniūnas Remigijus Laugalis uždega didįjį laužą. Žiūrovai laukia dar vienos grupės pasirodymo. ,,Žemaitukai“ šokti ir dainuoti kartu išjudina beveik visus.

Trumpiausia šilta vasariška naktis neįveikia žibintų, deglų, laužo šviesos… Publika dar bendrauja su atlikėjais. Į dangų spiečiais kyla didžiojo laužo kibirkštys. Žmonės skirstosi keturias valandas pabuvę šventėje, kurią su meile jiems kūrė RRKC Nemakščiuose darbuotojai ir visi, jiems padėję, todėl bendraautoriais vadintini.

Teksto autorė: RRKC choreografė Živilė Lembutienė

Teksto nuotraukos Linos Radžienės