Kai širdy suskamba

Kai širdy suskamba

        ,,Kur baigiasi žodžiai, prasideda muzika“ Heinė

  Šeima – didžiausias turtas. Kas turi ją, darnią ir mylinčią, yra pats laimingiausias žmogus. Su savaisiais, kurie tave išklauso, paguodžia, palaiko, jautiesi saugus, žinai esąs mylimas ir reikalingas. Šeimoje žmogus įgyja visa, kas yra svarbiausia gyvenime: išmoksta rūpintis artimaisiais, išauga kaip brandi ir atsakinga asmenybė. Juk čia, jaukiausioje buveinėje – šeimos namuose, išgirsta pirmuosius muzikos garsus. Gal mamos niūniuojamą lopšinę? Tarptautinės šeimos dienos proga RRKC Nemakščiuose ir RRKC  Plikiuose kultūrinių renginių organizatorės Lina Andrulienė ir Jolita Lukonaitienė  surengė respublikinę muzikuojančių šeimų šventę.

  Labai džiugu, kad į kvietimą dalyvauti atsiliepė net 20 muzikuojančių kolektyvų. Savo atliekamų kūrinių įrašus šeimos siuntė iš  daugelio Lietuvos rajonų: Anykščių, Panevėžio, Pasvalio, Kėdainių, Jonavos, Tauragės, Šakių, Raseinių, Šilalės, Vilkaviškio, Lazdijų. Dainavo ir grojo visos kartos, visais galimais giminystės ryšiais susiję žmonės: tėvai, vaikai, anūkai, žmonos, vyrai, broliai, seserys, marčios, žentai.  Gegužės  15 – 30 d. kiekvieną vakarą Alio, Raseiniai, RRKC Nemakščiuose, RRKC Plikiuose facebook  paskyrose skambėjo vis kito kolektyvo kūrinys. Muzikavo instrumentinės, vokalinės grupės. Ypač malonu buvo klausyti kelių šeimos kartų dainuojamų lietuvių liaudies dainų. Skambėjo Lietuvos bei užsienio kompozitorių kūriniai, kai kurie atlikėjai pateikė savo kurtas melodijas. Buvo ne tik gera klausyti, bet įdomu matyti vis kitas grupes, pajusti emocines šeimų sąsajas. ,,Dainavimas – ne tik saviraiška, bet ir puiki bendravimo forma, stiprinanti artimus pomėgius turinčios šeimos ryšį“, – teigia atlikėjai.

  Facebook paskyrose skambantys kūriniai sulaukė daugiau kaip 350.000 perklausų. Organizatorės dėkoja visoms šeimoms už sukurtą gražią šventę ir tiki, kad kitais metais galės visus pakviesti į muzikuojančių šeimų fiestą Nemakščiuose. Už renginio sklaidą dėkoja portalui Alio, Raseiniai ir Vytaliui Judickui.

 

 

                                           RRKC Nemakščiuose kultūrinių renginių organizatorė  Lina  Andrulienė

 

Informacija atnaujinta 2021-05-31Skip to content