Korupcijos prevencija

Atsakingas už Korupcijos prevenciją:

Direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai Justas Dargevičius, tel. +370 652 61 630,

el. paštas pavaduotojas@raseiniukulturoscentras.lt

—————————————————————

INFORMACIJA

Primename, kad vadovaujantis Raseinių rajono kultūros centro 2023-2025 m. korupcijos prevencijos programos nuostatomis ir numatytomis priemonėmis, Kultūros centro darbuotojams būtina gilinti žinias korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais. Kviečiame tai daryti savarankiškai. Primename, kad šiam uždaviniui įgyvendinti be kitų priemonių galite naudoti nemokamą savarankiško antikorupcinio sąmoningumo didinimo įrankį – e. mokymo platformą, kurioje rasite profesionalią mokymo medžiagą įvairiomis temomis. Platformos temų turinys yra bazinio ir ekspertinio lygmens, kartu su teorine ir statistine informacija pateikiamos interaktyvios užduotys, gerosios praktikos pavyzdžiai, testai. Platformoje rasite tokias mokymo temas: korupcijos samprata, korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, interesų konfliktai, dovanų politika, pranešėjų apsauga, viešieji pirkimai, sveikatos apsauga, savivalda, švietimo įstaigos, tarptautinis papirkinėjimas, tarptautinis papirkinėjimas (anglų k.), privatus sektorius, personalo patikimumo užtikrinimas, nacionalinė antikorupcinė sistema, korupcijos prevencija visuomenei ir ūkio subjektų priežiūra. Temų turinys nuolat naujinamas, o jų sąrašas pildomas. Platformą rasite adresu – https://emokymai.stt.lt/.

 

Informuokite:

  • Kultūros centro darbuotojai, fiziniai ir juridiniai asmenys anonimiškai skatinami pranešti apie bet kokius pažeidimus arba įtariamus pažeidimus už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Kultūros centre atsakingam asmeniui pasitikėjimo telefonu +370 652 61 628, elektroniniu paštu praneskrrkc@gmail.com, ar palikti anoniminį pranešimą apie pažeidimą Kultūros centro „Pranešimų“ anoniminėje dėžutėje arba gali oficialiai pateikti pasirašytą skundą ar pranešimą Kultūros centrui, adresu Kalnų g. 7, Raseiniai, atsiunčiant bendruoju elektroniniu paštu info@raseiniukulturoscentras.lt (atsakymas apie atliktus veiksmus ir priimtus sprendimus pareiškėjui teikiamas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais).
  • Norėdami pranešti apie korupcijos atvejį, galite visą parą kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą telefonu +370 5 266 3333, el. paštu pranesk@stt.lt  arba užpildyti pranešimo formą internetu el. adresu https://lrvk.lrv.lt/lt/administracine-informacija/korupcijos-prevencija-1/kam-ir-kaip-pranesti-apie-korupcija.

—————————————————————————————————————

2023-04-25 Seminaro medžiaga „Korupcijos prevencija. Interesų konfliktai“

2023-2025 m. Korupcijos prevencijos programa

2023-2025 m. Korupcijos programos priemonių įgyvendinimo planas

Išvada dėl Korupcijos rizikos pasireiškimo tikimybės

Apklausa „Korupcijos pasireiškimo tikimybė RRKC“

2020-2022 m. Rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių plano įgyvendinimo ataskaita

—-

Korupcijos prevencijos įstatymo naujovės ir pakeitimai nuo 2022 m. sausio 1 d.

2020-2022 m. Korupcijos prevencijos programa

Įsakymas dėl 2020-2022 m. Korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo

2020-2022 m. Rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių planas

Informacijos apie pažeidimus RRKC teikimo tvarka

Įsakymas dėl Info apie pažeidimus tvarkos tvirtinimo

Įsakymas dėl KT komisijos sudarymo

Dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo veiksmų, gavus neteisėtą atlygį Raseinių rajono kultūros centre, tvarkos aprašas

Vidaus kontrolės politika

Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti šias pareigas, sąrašas

Informacija atnaujinta 2024-05-03

This will close in 0 seconds

Skip to content