Kultūrinio paveldo puoselėtojai

Kultūrinio paveldo puoselėtojai

Dar gyva Žemaitijos Kalvarijų kalnų giedojimo tradicija. Seniau, laukdami šv. Velykų, Gavėnios laikotarpiu, kaimo žmonės melsdavosi vieno ar kito kaimyno namuose. Minėdavo Dievo kančią, giedodavo dėkodami už naują dieną, gyvenimo patirtis, už viltį, prašydavo sveikatos gyviesiems ir ramybės mirusiems. Tokius susiėjimus mėgdavo vaikai. Jie vienas už kitą garsiau kalbėdavo poterius, mat žinojo, kad pasibaigus maldoms namų šeimininkai juos pagirs ir pavaišins skanumynais. O ir suaugusieji niekur neskubėdavo – dalindavosi savo džiaugsmais ir rūpesčiais. Ar visur šiandien didžiosios šventės laukimas praturtinamas tokiu veiksmu? Daug kur žemaičiuose šią tradiciją siekia išsaugoti bendruomenės.

Nemakščių seniūnijoje tokia bendrystė maldoje, paveldėta iš vietovės senųjų gyventojų, ir dabarties brandžiajai kartai sava, reikalinga ir puoselėjama. Šiemet kelis kartus į savo namus giedotojus pasikvietė Laimutė Šaparnienė bei Zita ir Andrius Šalčiai. Nemakščių bendruomenės santalkos, Užkalnių ir Pašešuvio tikintieji dar meldėsi jaukiuose savųjų bendruomenių namuose. Žmonės džiaugėsi kunigo Narsučio Petriko bendryste nuoširdžioje maldoje. Kultūrinį paveldą puoselėti padeda seniūno Remigijaus Laugalio ruošiama giedotojų grupė, jos sudėtyje ir kolektyvo ,,Nemakščių vyrai“ balsingieji. Plačiai, sodriai suskamba giesmės, persipinančios su maldos žodžiais, kai susirenka didelis būrys tikinčiųjų. Verbų sekmadienį Nemakščių Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje aukotos mišios už kalnų giedotojų mirusius artimuosius. Nemakščių, Pašešuvio ir Užkalnių bendruomenių atstovai pašventintas žvakes uždegė Lurde. Kolektyvo ,,Nemakščių vyrai“ grupė (vad. R. Laugalis), pakviesta klebono Gintaro Antano Joniko, jau antrus metus  Žemaičių Kalvarijos kalnus giedojo Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, taip prisidėdami prie šios tradicijos sklaidos.

Kalnų giedojimas – gyvasis mūsų krikščioniškos kultūros nematerialus paveldas, reikalingas žmogaus pasaulėjautai, dvasinei pilnatvei. Šios tradicijos puoselėjimas – kilni pareiga savo krašto kultūrai.

 

Teksto ir nuotraukų autorė –

Raseinių rajono kultūros centro Nemakščiuose kultūrinių renginių organizatorė Lina Andrulienė

Viršelio nuotraukos autorius – Egidijus Bielskis

Informacija atnaujinta 2023-04-06Skip to content