Laisvė – Lietuvos širdis

Laisvė – Lietuvos širdis

Vasario 15 d. 14 val. RRKC Katauskiuose vyko Vasario 16 – osios paminėjimo šventė. Lietuvos valstybės atkūrimo diena – viena svarbiausių datų Lietuvos valstybingumo kelyje, simbolizuojanti mūsų stiprybę, skatinanti ugdyti pilietiškumą, puoselėti tradicijas. Esame ypatinga tauta, kuriai įgimtas laisvės troškimas. Kelias Nepriklausomybės atgavimo link nebuvo lengvas, tačiau šie sunkumai mus užgrūdino. Valstybė užaugo, sutvirtėjo, per visas negandas išlaikydama savo kalbą, tradicijas ir stiprų bendruomeniškumo jausmą. Vasario 16 – oji iki šiol lieka gyva mūsų visų mintyse ir širdyse.

Šios šventės proga, renginio vedėja kultūrinių renginių organizatorė Janina Riukienė visiems, gausiai susirinkusiems salėje žmonėms, palinkėjo stiprios sveikatos, santarvės  šeimose ir kad meilė Lietuvai įkvėptų naujiems, prasmingiems darbams mūsų visų labui ir pakvietė visus sugiedoti Lietuvos himną.

Į šventę RRKC Katauskiuose atvyko Veliuonos KC solistas Naglis Mačėnas kartu su meno vadove – akompaniatore Lina Lukošiene ir Lyduvėnų moterų vokalinis ansamblis „Lyduva“ (vad. Gražina Grabienė).

Visus, gausiai susirinkusius salėje, sužavėjo švelnus ir aukštas solisto N. Mačėno balsas, labai patiko jo atliekamos lietuvių liaudines dainos. Apie Lietuvą, jos gamtos grožį, ilgesį ir meilę Lietuvai, gražiai padainavo Lyduvėnų moterų ansamblis „Lyduva“. Žiūrovai kartu dainavo, lingavo ir ilgai plojo už nuostabias dainos. Su Vasario 16 – osios švente eilėmis visus pasveikino Vytautas Gaidelis. Renginių organizatorė Janina Riukienė svečiams nuoširdžiai padėkojo už tokį gražų šventinį koncertą ir pakvietė puodeliui arbatos. Taip pat nuoširdus ačiū RRKC, fotografui Vytaliui Judickui, meno vadovui Sauliui Beniuliui, Katauskių kaimo bendruomenei už pagalbą, rengiant šią šventę.

Teksto autorė:

RRKC Katauskiuose kultūrinių renginių organizatorė Janina Riukienė

Teksto nuotraukos Sauliaus Beniulio

Informacija atnaujinta 2020-02-25