Mirusiųjų pagerbimas Nemakščiuose

Mirusiųjų pagerbimas Nemakščiuose

Seniau Lietuvoje beveik kiekvienas didesnis kaimas turėjo savo kapines. Dabar tik pavadinimus tų kaimų mename, ieškodami būdų, kaip įtvirtinti atmintyje jų vardus: iškalame juos akmenyje, statome gyventas vietas žyminčius kryžius, surašome vietovardžius žinynuose. O koks kapinaičių likimas? Šiandienos žmonės pagal seną mūsų tautos tradiciją gerbia amžino poilsio vietas ir prigesus ar visai nutrūkus čia palaidotųjų giminaičių ryšiams,  pastato kapines žymintį atminimo kryžių ir per Vėlines aplanko mirusiuosius, kuriems saulė nebešviečia jau šimtą ir daugiau  metų.

Nemakščių seniūnas Remigijus Laugalis, seniūnijos kaimo bendruomenių pirmininkai, RRKC Nemakščiuose darbuotojai puoselėja šią tradiciją. Jie būreliu apvažiuoja visas senąsias kapinaites ir tylia malda bei uždegtomis žvakelėmis pagerbia mūsų senolius, kurių numylėta ir arta žemė šiandiena augina duoną naujoms kartoms, nors jau nebeatsekami jų vaikščioti takai…

Tas būrelis aplankė ir žuvusių Laisvės kovotojų atminimo vietas,  neveikiančias vokiečių civilines kapines.

 RRKC Nemakščiuose kultūrinių renginių organizatorė Lina Andrulienė iš akcijos metu nuotraukose įamžintų akimirkų ir RRKC Nemakščiuose Eligijos ir Remigijaus dueto atliktos giesmės „Išeinantiems“ parengė video montažą „Mirusiųjų pagerbimas Nemakščiuose“. Jis lapkričio 1 -ąją įkeltas į RRKC Nemakščiuose Facebook paskyrą https://www.facebook.com/RRKC-Nemak%C5%A1%C4%8Diuose-830915530582771

 Teksto autorė: RRKC choreografė Živilė Lembutienė

 Teksto nuotraukų autorė Lina Andrulienė

Informacija atnaujinta 2020-11-12