Savivaldybės priskirto turto trumpalaikė nuoma

Eil.nr. Paslaugų pavadinimas Mato vnt. Kaina (Eur)
Kultūros centro pastato patalpų nuoma
1. Koncertinės salės nuoma koncertinėms organizacijoms

(be bilietų ir reklamos platinimo)

 

 

(su bilietų ir reklamos platinimu)

15 proc. nuo gautų pajamų

 

20 proc.nuo gautų pajamų

2. Koncertinės salės nuoma kitiems renginiams

(be papildomų  darbų)

 

(su papildomais darbais:

papildomas apšvietimas,dalinis įgarsinimas)

1 val.  

28,96

 

43,44

3. Koncertinės salės nuoma kitiems renginiams

(su papildomais darbais:

scenos dekoravimas, pilnas apšvietimas, pilnas įgarsinimas)

1 val. 86,89
4. Choreografinės salės nuoma

(be papildomų darbų)

 

(su papildomais darbais: dalinis įgarsinimas, multimedijos naudojimas)

1 val. 14,48

28,96

5. Kitų patalpų nuoma (viena patalpa) 1 val. 2,90
6. Kultūros centro seniūnijose esančių salių nuoma 1 val. 14,48

Informacija atnaujinta 2019-11-26