Raseinių rajono kultūros centras Ariogaloje

RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRAS ARIOGALOJE

Adresas: Gedimino g. 11, Ariogala, Raseinių r. sav.

 

Kultūrinių renginių organizatorė:

Rasa Sadauskienė, tel. +370 616 21 432, el. paštas sadauskienerasa48@gmail.com

II, III, IV   8.00-17.00 (12.00-13.00)

V, VI   12.00-20.45 (13.00-13.45)

 

Mėgėjų meno kolektyvų vadovai:

Valdas Paulauskas, tel. +370 687 51 691, el. paštas valdas.paulauskas@yahoo.com

II, IV   18.00-22.00

 

Choreografė:

Marytė Kvietkuvienė, tel. +370 611 51 234, el. paštas mmarkai@gmail.com

I   15.30-21.00 (18.00-18.30)

II   16.00-18.00

III   9.00-21.00 (13.00-14.00)

IV   17.00-19.00

 

Garso operatorius:

Donatas Kartanas, tel. +370 646 98 722, el. paštas kartanasd@gmail.com

II, IV   17.00-22.30 (18.00-18.30)

III   16.00-21.30 (18.00-18.30)

V   16.00-20.00

VI   10.00-21.30 (13.00-13.30)

 

Mėgėjų meno kolektyvai:

  • humoro grupė „Alsa“ (vad. Rasa Sadauskienė).
  • tautinių šokių kolektyvas „Sutartinis“ (vyresniųjų) (vad. Marytė Kvietkuvienė).
  • liaudiškos muzikos kapela „Šaltinėlis‘‘ (vad. Valdas Paulauskas).
  • liaudiškos muzikos kolektyvas „Versmė‘‘ (laikinai vadovo nėra).
  • mišrus vokalinis ansamblis „Radasta‘‘ (laikinai vadovo nėra).
  • moterų vokalinis duetas (laikinai vadovo nėra).

 

Skrenda mintys sparnuotosios mano

Prie Dubysos žaliųjų krantų.

Kur lietuviai per amžius gyvena,

Prie Ariogalos bokštų baltų

(Juozas Mickevičius)

 

Raseinių rajono kultūros centras (RRKC) Ariogaloje vienija ir buria gyventojus į kultūros ir mėgėjų meno kolektyvus, sambūrius. Saugo ir puoselėja kultūros paveldą, tradicijas. Ugdo tautinę savimonę, skatina meninių žanrų įvairovę. Sudaro sąlygas mėgėjų meno kolektyvų repeticijoms, jų veiklai ir taip puoselėja vietos bendruomenės kultūrinį aktyvumą, rengia valstybinių ir atmintinų dienų paminėjimus, vykdo tarpkultūrinius mainus, ieško naujų renginių pravedimo formų,  ieško galimybių finansuoti mėgėjų meno kolektyvų koncertines išvykas, sudaryti sąlygas mėgėjų meno kolektyvams ruoštis ir dalyvauti respublikiniuose, regioniniuose, rajoniniuose festivaliuose, konkursuose, šventėse. RRKC Ariogaloje bendradarbiauja su Ariogalos miesto seniūnija, Ariogalos gimnazija, Ariogalos vaikų lopšeliu- darželiu, asociacija „Ariogalos bendruomenė‘‘, VO „Ariogalos santara‘‘, Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialu.

Mėgėjų meno kolektyvai dalyvauja įvairiuose Ariogalos miesto, Raseinių ir kitų rajonų rengiamuose renginiuose, šventėse, konkursuose. Atlieka įvairaus žanro kūrinius.

Renginiai

Raseinių rajono kultūros centras Ariogaloje organizuoja valstybinių švenčių ir atmintinų datų paminėjimus, tradicines, kalendorines šventes, etnokultūros, pramoginius, edukacinius, mėgėjų meną populiarinančius renginius. Organizuojami susitikimai su žymiais krašto žmonėmis. Rengia liaudies meistrų parodas.

Pagrindinės tradicinės šventės: Sausio 13-osios laisvės gynėjų dienos paminėjimas, Vasario 16-osios Nepriklausomybės dienos šventė, Kovo 11-osios Nepriklausomybės Atkūrimo dienos šventė, Gedulo ir vilties dienos paminėjimas, Užgavėnės, Kaziuko mugė, Atvelykis, Tarptautinė šeimos šventė, Ariogalos miesto šventė „Mūsų laiką skaičiuoja Dubysa“, Pagyvenusių žmonių diena, Tarptautinė neįgaliųjų diena, Padėkos vakaras.

Informacija atnaujinta 2022-10-06