Raseinių rajono kultūros centras Betygaloje

RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRAS BETYGALOJE

Adresas: Rožių g. 2, Betygala, Raseinių r. sav.

 

Kultūrinių renginių organizatorė: 

Janina Baltkojienė, tel. +370 616 21 468, el. paštas pupelis@hotmail.com

Pareigybės aprašymas

II, IV, VI   11.00-20.00 (15.00-16.00).

Mėgėjų meno kolektyvo vadovė: 

Vaida Aputytė, tel. +370 617 02 042, el. paštas aputyte.vaida@gmail.com

Pareigybės aprašymas

II   17.00-19.00

IV   16.00-18.00

————————————————-

Mėgėjų meno kolektyvai:

  • moterų vokalinis ansamblis „Lelyka“ (IV kategorija) (vad. Vaida Aputytė);
  • tautinių tradicijų puoselėtojų būrelis (vad. Janina Baltkojienė).

 

Betygala, esi mums turtas,
Čia mes užaugome visi,
Jau daug dainų apie tave sukurta —
Dainavome jauni, dainuosim ir seni.
Dar daug dainų sukurs nauji
Maironiai, nekrošiai, mačiukevičiai…
Mums įkvėpimą meiliai dovanoji už tai,
Kad myli tu mus nuoširdžiai,
Galbūt ne kartą taip mums šventą vardą
Širdim ir vėl vaikų vaikai dainuos.
Betygala, tau norim nusilenkti
Ir nuoširdžiai tau turim padėkot.

 

Betygala turėjo savo vardą dar iki tol, kai popiežius Inocentas IV 1253 metų rugpjūčio 21 dieną patvirtino karaliaus Mindaugo aktą, pagal kurį pusę Betygalos žemės atidavė Livonijos ordinui.

Pastatas, kuriame yra Raseinių rajono kultūros centras Betygaloje caro laikais buvęs valstybinis bankas (Vilniaus filialas). 1914 metais sudegė Betygalos bažnyčia ir bankas virto nauja tikinčiųjų susibūrimo vieta. Karo metais pastatas liko be globos, pradėjo griūti, supuvo stogas, lubos.

Senieji miestelio gyventojai dar prisimena didelį saviveiklininkų koncertą ir vakarienę skirtą klubo atidarymo proga. Tai buvo 1948 metai.

Per gana netrumpą gyvavimo istoriją čia veikė kaimo kapela, choras, skudutininkų ansamblis, merginų ir pagyvenusių žmonių šokių kolektyvai, dramos būrelis, pučiamųjų orkestras, moterų ir vyrų vokaliniai bei estradinis ansambliai.

Nuo įkūrimo pradžios čia dirbo apie 40 kultūros darbuotojų. Daugelį metų Betygalos kultūros namams vadovavo S.Urniežienė. Nuo 1982 metų ir iki šiol čia dirba Janina Baltkojienė. Ji yra įgijusi klubinių renginių režisierės specialybę ir organizuoja visus renginius. Daug pasikeitė mėgėjų meno vadovų. Ilgiausiai mėgėjų meno kolektyvams vadovavo J.Kaupas.

 

Renginiai

 

Raseinių rajono kultūros centre Betygaloje per metus suorganizuojama dvidešimt ir daugiau renginių suaugusiems bei vaikams.

Betygališkių laukiama tradicinė šventė „Tokie kaip žvaigždės“, literatūrinis – muzikinis vakaras „Visus mus čia jungia meilė viena, Dubysa brangioji, grįžtu pas tave“, „Gitarų šventė“ jubiliejinės miestelio šventės, susitikimai su žymiais kraštiečiais. Gerų atsiliepimų sulaukė etnografinių regionų metams skirta liaudiškų šokių vakaronė, kurioje dalyvavo šaunūs muzikantai iš Šiaulių Saulės gimnazijos, Kauno folkloro klubo „Gilė”, Ariogalos, Vadžgirio ir Raudėnų. Tai buvo gražios folkloro ansamblių draugystės pradžia.

 

Informacija atnaujinta 2024-06-18

Skip to content