Raseinių rajono kultūros centras Gervinėje

RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRAS GERVINĖJE

Adresas: Paupio g. 4, Gervinės k., Paliepių sen., Raseinių r. sav.

 

Kultūrinių renginių organizatorė:

Žaneta Vaištarienė +370 670 65 012, el. paštas zaneta.garliauskaite@gmail.com

Pareigybės aprašymas

I, II, III, IV   17.30-21.30 (nuotoliniu būdu)

V   16.00-20.00 (nuotoliniu būdu)

————————————————–

Iš istorijos skrynios…

 

Šio kultūros centro istorijos rašytiniuose šaltiniuose nėra daug.

Po 1964 m. kultūros židinys buvo perkeltas į Gervinės kaime buvusį mokyklos pastatą. Ilgus metus meno saviveikla buvo organizuojama iniciatyvių vietos gyventojų savanorišku darbu. Kaimo gyventojai dainavo, šoko, vaidino, rengė ne vieną didelę kaimo šventę, dalyvavo Dainų šventėse.

Atkurtos Nepriklausomybės metais iki 2008 m. Kultūros centro Gervinėje vadove dirbo Sigita Šukaitienė.

Veikė dramos būrelis, mergaičių ir vaikų ritminės grupės, moterų ansamblis, skaitovų būrelis. Kultūrinėje veikloje dalyvavo apie 20 saviveiklininkų. Jie aktyviai dalyvavo tokiuose renginiuose, kaip „Dainų ir šokių šventė“ Raseiniuose, „Po senolių pastoge“ Viduklėje, Nemakščiuose, Sujainiuose, Raseiniuose.

2008 – 2016 m. kultūrinės veiklos organizatore dirbo Vida Jankauskienė, nuo 2008 m. birželio mėn. iki 2018 m. liepos mėn. mėgėjų meno kolektyvų vadove, nuo 2018 m. liepos 1 d. kultūrinių renginių organizatore dirba Žaneta Vaištarienė.

Nuo 2008 metų Raseinių rajono kultūros centras Gervinėje aktyviai kuria kultūrinio gyvenimo istoriją, veiklos akimirkos fiksuojamos nuotraukose ir video medžiagoje, parengtas ne vienas straipsnis rajoninėje spaudoje, internetinėse svetainėse.

 

Mūsų veikla

 

Nuo 2008 m., bendradarbiaujant su Gervinės kaimo bendruomene, Raseinių rajono kultūros centras Gervinėje atsižvelgdamas į kaimo gyventojų poreikius, pradėjo vykdyti aktyvesnę ir įvairesnę veiklą, .

Raseinių rajono kultūros centras Gervinėje išsiskiria tuo, kad organizuojant kiekvieną renginį siekiama išskirtinumo. Planuojas ir organizuojamas darbas su vaikais, paaugliais, jaunimu ir senjorais. Propaguojamas dramos žanras tarp įvairaus amžiaus žmonių, rūpinamasi etninės kultūros sklaida, senųjų kultūros tradicijų, papročių populiarinimu.

Raseinių rajono kultūros centras Gervinėje, tai vieta, kur kiekvienas ras sau patinkančią veiklą ir galimybes šokti, dainuoti, vaidinti, improvizuoti, kurti, organizuoti įvairias edukacines popietes. Dažnai pasikviečiama svečių ne tik iš rajono, bet ir kaimyninių rajonų bendruomenių ar įstaigų.

Puikiai sekasi rasti rėmėjų organizuojamoms šventėms. Bendradarbiaujant su vietos bendruomene, rengiami projektai finansinei paramai gauti.

Mėgėjų meno kolektyvai dalyvauja įvairiuose Paliepių seniūnijos organizuojamuose renginiuose, kitų Kultūros centrų organizuojamose šventėse, konkursuose, kaimų bendruomenių renginiuose. Kaimo gyventojams organizuojami ir švietėjiško pobūdžio renginiai ar seminarai. Mėgėjų meno kolektyvas atlieka įvairaus žanro ir pobūdžio kūrinius –  yra universalus.

 

Renginiai

 

Raseinių rajono kultūros centras Gervinėje organizuoja valstybinių švenčių ir atmintinų datų paminėjimus, kalendorines šventes, edukacijas, mėgėjų meną populiarinančius renginius. Organizuojami susitikimai, popietės ar vakarojimai su žymiais krašto žmonėmis.

Tradicija jau tapusios edukacinės senjorų vakaronės ir popietės, taip pat kas mėnesį vykdomi jaunimo vakarojimai „Šokim, dūkim“.

Organizuojami didesnio masto renginiai: „Kaimynų kermošius Gervinėje“, „Sportinės varžytuvės“, „Kalėdinis karavanas“, „Gervinės kaimo jubiliejaus šventė“, kuri organizuojama kas penkerius metus ar Gervinės kaimo bendruomenės konferencijos, gimtadieniai ir kt.

Kasmet ieškoma galimybių ar idėjų suorganizuoti naujesnę, įdomesnę ir patrauklesnę visuomenei šventę.

 

Informacija atnaujinta 2024-06-18

This will close in 0 seconds

Skip to content