Raseinių rajono kultūros centras Pramedžiavoje

RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRAS PRAMEDŽIAVOJE

Adresas: Klevų g. 1, Pramedžiavos k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav.

 

Kultūrinių renginių organizatorė:

Vilma Bukauskienė, tel. +370 658 32368, el. paštas bukauskienevaiva@gmail.com

Pareigybės aprašymas

————————–

 

Mūsų kultūros centro išskirtinumas – didelis dėmesys skiriamas etninei kultūrai, etnopaveldo išsaugojimui.

Dainuojame savo krašto liaudies dainas, buriame savo amatininkus į renginius, rengiame jų darbų parodas. O jie mielai dalinasi savo patirtimi ir  dalyvius moko savo amato. Tad 2016 m. pradėjome rinkti informaciją apie savo krašto amatininkus leidiniui „Pramedžiavos ir aplinkinių kaimų amatininkai“, kuris dar tais pačiais metais bus pristatytas bendruomenei ir svečiams.

 

Visuose renginiuose aktyviai dalyvauja kaimo vaikai ir jaunimas, kuriems labiausiai patinka įvairiapusė veikla. Vaikai mielai renkasi į edukacinius, etnokultūrinius užsiėmimus. Be jaunimo pagalbos nevyksta Užgavėnės ir Velykos. Kiekvienais metais jau įprasta gaminti Užgavėnių kaukes, ruošti margučius ir juos kartu ridenti. Būdami kartu skatiname bendruomeniškumą, mokomės kultūringai kartu leisti laisvalaikį.

Turime gražią tradiciją, kuri birželio mėn. 5 dienoms suburia jaunimą į kūrybines dirbtuves. Veikla čia būna įdomi, uždeganti, surenkanti mūsų, aplinkinių kaimų jaunimą ir vaikus į vieną būrį.

Į organizuojamus renginius kviečiame įvairaus amžiaus, socialinės padėties, vienišus, neįgaliuosius Pramedžiavos ir aplinkinių kaimų gyventojus.

Apie renginius informuojame gyventojus skelbimais,  vardiniais kvietimais, prašome kaimynų, draugų pagalbos pakviečiant savo bendruomenės narį.

Glaudžiai bendradarbiaudami su kaimo bendruomene vykdome bendrus projektus, skatinančius žmonių savanorystę, bendravimą ir bendradarbiavimą. Projektų metu vykdomos meninės krypties veiklos, kuriose gali dalyvauti kiekvienas gyventojas.

 

Raseinių rajono kultūros centro Pramedžiavoje kultūrinės veiklos:

Tikslai – formuoti ir tenkinti Pramedžiavos ir aplinkinių kaimų gyventojų kultūrinius poreikius ugdyti bendruomeniškumą ir  tautiškumą; saugoti ir puoselėti Pramedžiavos kaimo etnokultūros paveldą.

Uždaviniai:

  • rengti įvairius renginius, edukacinius užsiėmimus, kultūrinius projektus;
  • plėtoti jau esančių meno mėgėjų kolektyvų veiklą ir taip skatinti vietos bendruomenės kultūrinį aktyvumą;
  • į kultūrinę veiklą įtraukti kuo daugiau įvairių socialinių sluoksnių žmonių; skatinti vaikų bei jaunimo dalyvavimą mėgėjų meninėje kūrybinėje veikloje;
  • rinkti, saugoti ir atlikti įvairių renginių metu savo krašto dainas, pasakojimus, žaidimus ir kitą smulkiąją tautosaką;
  • kaupti, skleisti informaciją apie organizuojamus renginius ir meno mėgėjų kolektyvus.

Prioritetai  skatinti ir ugdyti meninę ir kultūrinę gyventojų saviraišką, sudaryti sąlygas jiems lankytis mėgėjiškojo ir profesionaliojo meno renginiuose.

 

Renginiai

Renginių tematika įvairi: valstybinių ir atmintinų datų minėjimai, etnokultūriniai ir jaunimui skirti renginiai, koncertai, popietės.

Daugiausiai gyventojų susidomėjimo sulaukia pramoginiai edukaciniai, mėgėjų meną populiarinantys, etnokultūriniai renginiai:  jaunimo dienos (birželio mėn.),  mėgėjų saviveiklininkų pasirodymai (balandžio ir birželio mėn.), edukacinės veiklos su vaikais ir jaunimu „Naminio muilo gamyba“, „Mezgimas“, „Gaminiai iš odos“, „Žvakių liejimas“, „Nėrimas“ ir kt.

 

Informacija atnaujinta 2024-06-18

This will close in 0 seconds

Skip to content