Raseinių rajono kultūros centras Šiluvoje

RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRAS ŠILUVOJE

Adresas: Jono Pauliaus II g. 12, Šiluva, Raseinių r. sav.

 

Kultūrinių renginių organizatorė:

Birutė Greicienė, tel. (8 616) 21 480, el. paštas bgreic@gmail.com

Mėgėjų meno kolektyvų vadovai:

Saulius Beniulis, tel. (8 652) 57 924, el. paštas sbeniulis@gmail.com

Asta Beniulienė, tel. (8 685) 49 475, el. paštas asbeniuta@gmail.com

Choreografės:

Milda Urniežienė, tel. (8 636) 82 708, el. paštas bertmilda@gmail.com

 

Mėgėjų meno kolektyvai:

 • moterų vokalinis instrumentinis ansamblis „Harmonija“ (vad. Saulius Beniulis, Asta Beniulienė);
 • mėgėjų teatras „Cinkelis“ (vad. Birutė Greicienė);
 • moterų šokių kolektyvas (vad. Asta Beniulienė);
 • bardų duetas (vad. Saulius Beniulis) – laikinai veikla sustabdyta;
 • vokalinė grupė „Ingrida ir draugai” (vad. Saulius Beniulis);
 • bendruomenių tautinių šokių kolektyvas „Aušrinė” (vad. Milda Urniežienė);
 • skaitovų būrelis (vad. Birutė Greicienė);
 • senjorų vokalinis instrumentinis ansamblis „Šilo aidai” (vad. Saulius Beniulis);
 • vokalinis duetas (vad. Saulius Beniulis);
 • neįgaliųjų bendrijos skaitovų būrelis (vad. Birutė Greicienė)

 

Šiluvos žmonės nuo seno mėgo dainą, šokį ir vaidybą. Jau XX amžiaus pradžioje miestelyje buvo suburtas pučiamųjų orkestras, kapela ir vaidintojų grupė. 1934 m. Šaulių organizacija Šiluvoje pastatė pastatą, kuriame vykdavo  su Šaulių organizacija susijusi veikla ir suburiami vietos gyventojai saviraiškai bei  meninei kultūrinei veiklai. 1940 m. visoje Lietuvoje sustabdė Šaulių veiklą kartu ir Šiluvoje. Šaulių pastatas perduotas vykdyti kultūrinei veiklai nuo 1945 m. Pirmasis meno vadovas Šiluvos kultūros namuose – Č. Šidlauskas, kuris vadovavo dūdų orkestrui ir kapelai 1945 – 1947 m.

 

1960 m. – 2008 m. Šiluvos kultūros namams vadovavo choreografė Irena Šidlauskienė. Jos vadovaujami suaugusiųjų, jaunimo ir vaikų šokių kolektyvai dalyvavo 8 kartus respublikinėse dainų šventėse.

 

Raseinių rajono kultūros centro Šiluvoje tikslas – plėtoti mėgėjų meną, išlaikant, tęsiant, saugant krašto kultūros vertybes ir tradicijas, puoselėti ir skleisti naujas kultūros formas, ugdant laisvą ir atvirą bendruomenę, lavinant jos meninį skonį. Siekiame, kad Raseinių rajono kultūros centras Šiluvoje taptų  patrauklus miestelio gyventojams, seniūnijos bendruomenėms saviraiškos galimybėmis, mėgėjų ir profesionalaus meno sklaida vietos gyventojams, turistams, piligrimams.

Šiluva įeina į Tytuvėnų regioninio parko teritoriją. Miestelis garsėja kaip piligrimų vieta, kur kasmet rugsėjo pradžioje vyksta vieni iš didžiausių atlaidų Lietuvoje (Šilinės arba Švč. Mergelės Marijos gimimo šventė). Pagrindiniai traukos objektai: Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika, Švč. Marijos apsireiškimo garbei pastatyta koplyčia. Tai viena iš 5 vietovių Europoje (kitos Fatima Portugalijoje, Lurdas Prancūzijoje, Čenstakava Lenkijoje, Sarovas Rusijoje), kur Marijos pasirodymas oficialiai pripažįstamas katalikų bažnyčios.

 

Veikla ir renginiai

 

Kultūros centras Šiluvoje organizuoja įvairius renginius: mėgėjų meno populiarinimo,  mini valstybines ir tautines šventes, rengia popietes, susitikimus su įžymiais Lietuvos žmonėmis, tautodailininkų ir meno kūrėjų darbų parodas, kviečia populiariosios ir profesionaliosios muzikos atlikėjus.

Kasmet su kolektyvais dalyvaujame koncertinėse  išvykose savo rajone, bendruomenėse, kituose  Lietuvos rajonuose.

Raseinių rajono kultūros centras Šiluvoje glaudžiai bendradarbiauja su gimnazija, biblioteka, neįgaliųjų bendrija bei vietos bendruomene, Tytuvėnų regioniniu parku. Vykdomi kultūriniai mainai su Jurbarko, Tauragės, Šilutės, Šakių, Šilalės, Lazdijų, Kelmės, Radviliškio  rajonų kultūros įstaigomis.  Dalyvaujančių kultūriniuose mainuose kultūros centrų ratas kasmet plečiasi. Nuo 2016 m. kultūriniai mainai pradėti su Seinų mėgėjų teatru iš Lenkijos.

 

Nuo 2012 m. didžiųjų Šiluvos atlaidų metu, kai miestelyje lankosi daug svečių,  piligrimų, organizuojamas devynių dienų renginių ciklas „Šiluvos devyndienis“. Šiam renginiui  kviečiami įvairūs profesionaliosios muzikos atlikėjai, mėgėjų meno kolektyvai, tautodailininkai, meno kūrėjai. Nuo 2015 m. į renginių ciklą pradėjome  kviesti  mėgėjų teatrų kolektyvus, nes daugiausiai žiūrovų apsilanko būtent spektakliuose. Gal lankytojų gausą įtakoja tai, jog šiluviškiai turi senas mėgėjų teatro tradicijas. Šio renginio metu kultūros namuose apsilanko apie 1400 lankytojų. Renginių ciklas „Šiluvos devyndienis“ įgyja vis didesnį populiarumą. 2016 m. jubiliejiniame – V renginių cikle apsilankė netoli 2000 lankytojų.

 

Pasiekimai ir įvertinimai

 

 • 2014 m. Šiluvos mėgėjų teatras „Cinkelis“ Liaudies kultūros centro įvertintas  III  kategorija;
 • 2015 m. du centro darbuotojai dalyvavo  atestacijoje  ir jiems suteikta III kvalifikacinė kategorija;
 • 2015 m. Šiluvos mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo tarptautiniame  žygeivių festivalyje Jurbarke, kurio dalyviai buvo iš 19 pasaulio šalių. Žygeiviams pristatėme 2 val. trukmės  meninę programą „Amžių tėkmėje“;
 • 2016 m. moterų vokalinis ansamblis „Harmonija“ dalyvavo respublikiniame konkurse „Šilų aidai“, vykusiame Šilalėje ir pelnė pagrindinį prizą „Geriausias liaudies dainos atlikėjas“;
 • 2016 m. sėkmingai sudalyvauta respublikiniame konkurse „Sidabriniai balsai“ Kėdainiuose. Iš konkurso kolektyvas grįžo su solidžiu įvertinimu – Liaudies kultūros centro II  laipsnio  diplomu.

Informacija atnaujinta 2021-02-12