Raseinių rajono kultūros centras Sujainiuose

RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRAS SUJAINIUOSE

Adresas: Mokyklos g. 4, Sujainiai, Paliepių sen., Raseinių r. sav., el. paštas sujainiai.kultura@gmail.com

 

Kultūrinių renginių organizatorė:

Rita Guntarskienė, tel. +370 638 44 171, el. paštas rita.guntarskiene@gmail.com

Pareigybės aprašymas

II, III, IV, V   8.00-17.00 (12.00-13.00)

VI   11.00-20.00 (15.00-16.00)

Mėgėjų meno kolektyvų vadovė:

Ligita Matelienė, tel. +370 627 51 064, el. paštas ligituxs@gmail.com

Pareigybės aprašymas

III, V  10.00-20.00 (14.00-14.30)

VI   10.00-14.00

Šokio būrelio vadovė:

Laura Balserienė, tel. +370 612 44 556, el. paštas laura.damega@gmail.com

Pareigybės aprašymas

II   9.00-18.00 (13.00-14.00) (laikinai studijoje ,Svajonė“, Raseiniuose)

IV   11.00-20.00 (15.00-16.00) (laikinai studijoje ,Svajonė“, Raseiniuose)

VI   9.00-13.00 (laikinai studijoje ,Svajonė“, Raseiniuose)

———————————————–

Mėgėjų meno kolektyvai:

 • mišrus vokalinis ansamblis „Šypsena” (III kategorija) (vad. Ligita Matelienė);
 • merginų vokalinis ansamblis „Vaivorykštė” (veikla laikinai sustabdyta);
 • merginų šokių kolektyvas „Vaivorykštė” (veikla laikinai sustabdyta);
 • moterų šiuolaikinių šokių kolektyvas „Banga” (vad. Laura Balserienė).

 

Mėgėjų meno kolektyvai vyksta koncertuoti į bendruomenių rengiamas šventes ir į kitus kultūros centruose organizuojamus renginius.

————————————————–

Saulė auksino gelstantį klevą,

Visas gojus netrukus liepsnos,

Čia paplentėm nubėga Sujainiai,

Tūkstantoji dalis Lietuvos.

                                                                                                                (Ištrauka iš Sujainių himno)

 

Raseinių rajono kultūros centras Sujainiuose (anksčiau vadino Sujainių kultūros namais) veiklą pradėjo dar savietiniais laikais. Gražiame Sujainių kaime, 1979 metais, buvo pastatyti didžiuliai kultūros namai. Susikūręs tuomet mišrus vokalinis ansamblis gyvuoja ir iki šių dienų. Šiems kultūros namams vadovavo Bronius Stonys, vėliau Janina Tautkienė, o šiuo metu – Rita Visockienė.

 

Raseinių rajono kultūros centras Sujainiuose sudaro sąlygas gyventojams ugdyti ir plėtoti meninę saviraišką, vaikams ir jaunimui – saviraiškos bei laisvalaikio užimtumo galimybes. Tai galimybė stiprinti gyventojų pasitikėjimą savimi, stiprinti etninės kultūros tradiciją ir kūrybą, pasiekti tarpkultūrinių santykių darnumą visuomenės poreikiams.

 

Organizuojamos šventės neatsiejamos be gyventojų pagalbos, jų rankų prisidėjimo. Norėtųsi išskirti žmones, kurie savo kūrybos idėjomis (puokštėmis, įvairiais augalais, scenografijos apipavidalinimais) dalinasi su mumis. Tai Janina Marija Šiuipienė, Vytautas Linkus, Birutė Gobiūnienė, Veronika Klimienė ir kt. Raseinių rajono kultūros centras Sujainiuose glaudžiai bendradarbiauja su Paliepių seniūnija, Raseinių M. Martinaičio viešosios bibliotekos Sujainių filialu, Paliepių seniūnijoje esančiomis bendruomenėmis bei kitomis visuomeninėmis organizacijomis. Puikūs meno kolektyvų rezultatai buvo pasiekti vadovaujant to meto meno vadovei Ingai Šatkauskienei.

 

Raseinių rajono kultūros centras Sujainiuose gali pasidžiaugti renginių įvairove, inovatyvių idėjų įgyvendinimu. Padėkos žodžių sulaukiama iš kitų bendruomenių narių, kurie atvyksta į Raseinių rajono kultūros centro Sujainiuose organizuojamus renginius.

 

Trumpai apie mėgėjų meno kolektyvus Sujainiuose

 

 • Mišrus vokalinis ansamblis „Šypsena“

„Šypsena“ – mišrus vokalinis ansamblis, kurio įvairaus amžiaus žmones jungia meilė dainai ir muzikai.  2015 m. pavasarį kolektyvas tapo Raseinių rajono solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Pavasario balsai – 2015“ diplomantu ir buvo deleguotas į respublikinį solistų ir vokalinių ansamblių konkursą ,,Sidabriniai balsai 2016“. Šiame konkurse kolektyvas tapo III laipsnio diplomantu. Nuo 2016 m. spalio mėn. šiam kolektyvui vadovauja mėgėjų meno vadovė Ligita Matelienė. Ansamblis aktyviai dalyvauja bendruomenės, seniūnijos, rajoniniuose, regioniniuose, respublikiniuose renginiuose. Kolektyvo repertuare lietuvių kompozitorių, liaudies dainos.

 • Merginų vokalinis ansamblis „Vaivorykštė“

„Vaivorykštės“ kolektyvą sudaro žavios, talentingos, jaunos ir energingos merginos. Šis kolektyvas susikūrė 2017 m. rugsėjį. Muzikos ir vokalo lavinimo paslapčių moko mėgėjų meno kolektyvo vadovė Ligita Matelienė. Kolektyvas aktyviai dalyvauja Kultūros centro Sujainiuose, bendruomenės, seniūnijos, organizuojamose renginiuose. Repertuarą sudaro lietuvių, užsienio kompozitorių kūriniai.

 • Moterų šokių kolektyvas „Banga“

Šokių kolektyvas „Banga“ susibūrė 2016 metų spalio mėnesį. Tai įvairaus amžiaus moterų grupė, kuriai vadovauja Laura Balserienė. Kolektyvas dalyvauja įvairiuose Raseinių rajono kultūros centro Sujainiuose organizuojamose renginiuose, respublikinėje šlagerių šventėje „Skinsiu raudoną rožę“. Bendradarbiaujant su kitais kultūros centrais, šokių kolektyvas ,,Banga” dalyvavo: renginyje „Už Raseinių ant Dubysos“, „Koldūnų šventė“ Viduklėje, Joninių šventėje Molavėnuose ir Girkalnyje, „Mūsų laiką skaičiuoja Dubysa“ Ariogaloje bei kituose renginiuose. Norisi pasidžiaugti, kad 2017 metais respublikiniame šokių festivalyje – konkurse Šaukėnuose kolektyvas apdovanotas III laipsnio diplomu, o 2018 metais – nominuotas kaip „Lyriškiausias“ šokių kolektyvas. Tais pačiais metais dalyvavo respublikiniame šokių festivalyje Pagėgiuose.

 • Merginų šokių grupė „Vaivorykštė“

Merginų šokių grupė susibūrė 2016 metų rugsėjo mėnesį. Tai aktyvios, kūrybiškos merginos, kurios per trumpą laiką savo nuoširdžiu darbu pasiekė puikių rezultatų. Merginų šokių grupei „Vaivorykštė“ vadovauja Rita Visockienė. Visi šokiai kuriami pačių merginų, todėl joms tai suteikia kūrybinę laisvę ir šokis tampa ne tik sunkiu darbu, bet ir pomėgiu, hobiu. Kolektyvas dalyvauja įvairiuose Raseinių rajono kultūros centro Sujainiuose organizuojamose renginiuose, vyksta į kitas bendruomenės organizuojamas šventes. Didžiausias pasiekimas – antri metai dalyvauja  respublikinėje šlagerių šventėje „Skinsiu raudoną rožę“.

 • Jaunimo grupė „Išdaigos“

Raseinių rajono kultūros centro Sujainiuose sudaro sąlygas aktyvinti savanorystę ir plėtoti meninę saviraišką. Aktyvios ir kūrybiškos moters dėka, 2018 metais, per Motinos dieną, buvo parodytas mini spektaklis „Ilgesys“, kurio autorė ir režisierė Oksana Stonienė. Moteris savo išmonę ir kūrybines mintis perteikia ne tik popieriuje, bet ir scenoje. Antras darbas, kurį Oksana Stonienė sukūrė ir tai galėjome pamatyti per respublikinę šlagerių šventę „Skinsiu raudoną rožę“ buvo spektaklis „Pelės“. Keturios kūrybiškos, aktyvios mergaitės sugeba save dalinti ne tik dainoje ir šokyje, bet ir aktoriaus vaidmenyse.

 

Renginiai

 

Raseinių rajono kultūros centras Sujainiuose organizuoja įvairiausius renginius: valstybines šventes, tradicines šventes (Vaikų gynimo šventė, Motinos dienos šventė, Rudens šventė, Užgavėnės, Joninės, Padėkos vakaras, minime Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną ir kt.) vykdo tarpkultūrinius mainus, edukacinius užsiėmimus, susitikimus su įžymiais žmonėmis, kultūrines-pažintines ekskursijas. Didelis dėmesys skiriamas jaunimo užimtumui, jų laisvalaikio praleidimui.

Vienas iš didžiausių Raseinių rajono kultūros centre Sujainiuose organizuojamų renginių yra respublikinė šlagerių šventė „Skinsiu raudoną rožę“. Organizuojama šventė pritraukia daug žiūrovų bei dalyvių iš visos Lietuvos, – tai meno kolektyvai iš Radviliškio, Kauno, Alytaus, Kėdainių ir Raseinių rajonų.

 

Pasiekimai ir įvertinimai

 

 • 2010 m. mėgėjų meno kolektyvas dalyvavo konkursuose „Šilų aidai“ ir „Sidabriniai balsai“. Tais metais mišriam vokaliniam ansambliui „Šypsena“ įteiktas 4 laipsnio diplomas, o moterų duetui įteiktas 3 laipsnio diplomas.
 • 2015 m. mišrus vokalinis ansamblis „Šypsena“ dalyvavo konkurse „Pavasario balsai“ ir tapo vienas iš penkių diplomantu.
 • 2016 m. dalyvaudamas „Sidabrinių balsų“ konkurse, mišrus vokalinis ansamblis „Šypsena“ parsivežė 3 laipsnio diplomą. Tų pačių metų rudenį, mišrus vokalinis ansamblis „Šypsena“ (su nauja meno kolektyvo vadove Ligita Mateliene) vyko į Butėnų bendruomenę (Radviliškio raj.) į vokalinių ansamblių festivalį „Bobų vasara“.

 

Padėkos vakaras „Bendrumas širdį šildo”
https://www.youtube.com/watch?v=YIOIfbkmbPw&t=0s

2017 metų respublikinė šlagerių šventė „Skinsiu raudoną rožę”
https://www.youtube.com/watch?v=lEfwR8gu8RQ&t=0s

2018 metų respublikinė šlagerių šventė „Skinsiu raudoną rožę”
https://www.youtube.com/watch?v=3wxFR9qdOxY&t=0s

RRKC Sujainiuose Ligita Matelienė ir Rita Visockienė dalyvauja kultūros centro darbuotojų kūrybinėje grupėje…
https://www.youtube.com/watch?v=-3BTo3GUH8M

Informacija atnaujinta 2023-11-09