Šiluvos dainuojamosios poezijos kolektyvo išvyka į Vištyčio kraštą

Šiluvos dainuojamosios poezijos kolektyvo išvyka į Vištyčio kraštą

RRKC Šiluvoje dainuojamosios poezijos kolektyvas (vadovas Saulius Beniulis) rugsėjo 23 d. dalyvavo renginyje Gitaros muzikos vakaras Girėnuose. Be Šiluvos kolektyvo dalyvavo Girėnų kultūros namų mišrus trio „Pavakarys“, Mindaugas Bučinskas iš Kybartų ir Gitarų trio „Gitarija“ iš Kauno.

Kiekvienas kolektyvas atliko skirtingo atspalvio dainas ir muziką, tačiau visus vienijo meilė gitarai. Po renginio visi dalyviai buvo pakviesti prie vaišių stalo, o vaišių metu papasakota apie Vištyčio krašto ypatumus, kalbos subtilybes. Buvo malonu susitikti su bičiuliu, Vištyčio kultūros darbuotoju, Valdu Juodišiumi, su kuriuo dažnai jau tradiciškai susitinkame LNKC organizuojamame seminare meno vadovams Trakuose. Taip pat buvo malonu išgirsti mišraus trio „Pavakarys“ muzikanto Rimvydo pasakojimų apie Vištyčio krašto istoriją, įdomius nuotykius pasienio ruože ir kitus nuotaikingus krašto ypatumus.

Tariame AČIŪ renginio organizatorei Nomedai Klimauskienei už pakvietimą į šaunų ir šiltą renginį! Tariame AČIŪ Girėnų bendruomenės žmonėms už svetingumą ir vaišingumą! Taip pat tariame AČIŪ Kastyčiui už pagalbą kelionėje į Girėnus!

Saulius Beniulis

Informacija atnaujinta 2023-09-25