Šventėje visa Lietuva

Šventėje visa Lietuva

Pakiliai Lietuva švenčia valstybės dieną. Ypatingą aurą žmogus pajunta peržvelgdamas tai, kas vyksta visame krašte: iškilmingos Šv. Mišios Arkikatedroje, minios nešama rekordinio ilgio vėliava Palangoje, koncertai ant jūros tilto, Daukanto aikštėje, Trakuose ir kitur. Visur būriai žmonių, jaudulio akimirkos giedant himną ir šypsenos,šypsenos.

21 val. kartu su viso pasaulio lietuviais Nemakščių seniūnijos žmonės, laikydami rankose valstybės vėliavas, gieda himną, klausosi vedėjos įžanginio žodžio, pozityvių, gera linkinčių saviškių kalbų. Į didelį būrį susirinkusiųjų kreipiasi Nemakščių parapijos klebonas Arūnas Bladžius, Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariai Aldona Ona Radčenko ir Alfredas Bardauskas, seniūnas Remigijus Laugalis.

Šventei reikia ir poeto žodžio, ir meno mėgėjų muzikos, dainų, šokių. Vaikai užsiima piešiniais ant grindinio, žiūrovai pritaria dainininkams, jungiasi į nenustygstančių šokėjų ratą. Piešinukų autoriai apdovanojami, darbščiosios šeimininkės (Daiva Žyvatkauskienė ir Vida Vinickienė) vaišina žiūrovus. Nutilus muzikai, žmonės dar šnekučiuojasi būreliuose.

Ši įnoringa vasara dovanojo ramų, šiltą vakarą. Visa Lietuva, susibūrusi miestų ir miestelių aikštėse, išgyveno savo prasmingą šventę – laisvos, viltingai rytdieną kuriančios Valstybės dieną.

Teksto autorė: RRKC Nemakščiuose choreografė  Živilė Lembutienė

Teksto nuotraukos Linos Radžienės

Informacija atnaujinta 2020-07-07