Užgavėnės Šiluvoje

Užgavėnės Šiluvoje

Vasario 25 d. RRKC Šiluvoje sukvietė visus į Turgaus aikštę Užgavėnių šventei. Šventę pradėjo gražiausiomis melodijomis armonikierius Alfonsas iš Pikčiūnų.  

Tradiciškai vyko Lašininio ir Kanapinio kova dėl teisių viešpatauti miestelyje. Abu personažai kvietė visus į komandas įvairioms rungtims: virvės traukimui, vaikščiojimui kojūkais, košės valgymo varžyboms, giros butelio laikymo čempionatui, kautynėms su maišais per pakinkius, pagalio stūmimo iš rato varžyboms. Visi dalyvavę apdovanoti valgomaisiais prizais, paskelbti rungčių čempionais.

Dėkoju visiems atėjusiems ir prisidėjusiems –  armonikieriui Alfonsui iš Pikčiūnų  ir partneriams: Šiluvos neįgaliųjų bendrijai, taip aktyviai ir geranoriškai įsijungus į Užgavėnių šventės pasiruošimą, Šiluvos gimnazijos bendruomenei – ypač pradinukams ir jų mokytojams už gražiausias pačių pasidarytas kaukes, Tytuvėnų regioniniam parkui už bendradarbiavimą ir karštą arbatą, kojūkus ir kt., Šiluvos bendruomenei „Aušrinė“ už gardžius blynus, komunalinio ūkio padalinio Šiluvoje vyrams už laužą ir gražų bendradarbiavimą, Šiluvos seniūnui už visokeriopą pagalbą organizuojant ne tik renginius, bet ir buitiniuose reikaluose, visoms šeimininkėms už skaniausius blynus, už šilkinę košę su spirgais, Lašininiui, Kanapiniui, katytei, 2 čigonėlėms ir visiems atėjusiems. Ypatingai tariu ačiū už įgarsinimo darbą RRKC Šiluvoje meno vadovui Sauliui Beniuliui.

Žiema bandė sugrįžti, bet išgirdusi šurmulį, jau neša kudašių iš Šiluvos – sniegas tirpsta, vėjas rimsta – laukiam pavasario.

Teksto autorė:

RRKC Šiluvoje kultūrinių renginių organizatorė Šiluvoje Birutė Greicienė

Teksto nuotraukos A. Vaišvilaitės, J. Aleknavičienės

Informacija atnaujinta 2020-02-26