Vasario 16-oji – graži, prasminga vienybės šventė Viduklėje

Vasario 16-oji – graži, prasminga vienybės šventė Viduklėje

Lietuvos valstybės 102 -ojo gimtadienio minėjimo šventė Viduklėje prasidėjo šventine eisena miestelio gatvėmis. Vedamas Viduklės būrio šaulių ir Simono Stanevičiaus gimnazijos jaunųjų šaulių, vadovaujamų mokytojų Editos Baltrušaitienės ir Jurgitos Parnarauskienės, gimnazijos moksleivių ir pedagogų, didelis būrys miestelio gyventojų  jungėsi į šią eiseną šventiškai nusiteikę, pasipuošę trispalvėmis ir, žinoma, nešini vėliavomis. Skambant patriotinėms dainoms, kolona pasiekė Šv. Kryžiaus bažnyčią, kur Viduklės parapijos klebonas Albertas Stanulis aukojo Šv. Mišias už Lietuvos laisvę. Šiai dienai skirtame pamoksle klebonas pasidžiaugė Viduklės parapijos gražia vienybe, priminė susirinkusiems apie tikėjimą ir viltį – amžinas vertybes, kurios visada lydi lietuvių tautą. Gyvenime egzistuoja ne vien blogis, jame yra daug prasmingų ir gražių pavyzdžių. Po Šv. Mišių šventė tęsėsi minėjimu A. Svarinsko skvere. Minėjimą pradėjome sugiedodami Lietuvos valstybės himną. Įžanginį žodį tarusi renginio vedėja Aiva Gailienė sveikinimo žodį tarti pakvietė Viduklės seniūnijos seniūnę Daivą Ulinskienę,  Raseinių rajono savivaldybės tarybos narę Gerdą Visockienę,  Lietuvos Respublikos Seimo narės Vidos Ačienės padėjėją Janiną Jasiulienę. Žuvusieji už Lietuvos laisvę buvo pagerbti tylos minute. Skambant  Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos moksleivių, vadovaujamų Juozapo Juščiaus, dainai apie Lietuvą, Viduklės padangę nuspalvino trispalvės akcentas. Minėjimui pasibaigus, neskubėjome skirstytis namo. Bendrystę tęsėme vaišindamiesi MB „Pas Justą“ išvirtu plovu.

Niekad neužmirškim Vasario 16-osios, atsiminkim istoriją, atsiminkim Baltijos kelią. Pabūkim daugiau vieni dėl kitų, dėl Lietuvos. Pradėkim kiekvienas nuo savęs, kurkime savo aplinkoje grožį, dalinkimės gėriu, būkime savo krašto patriotai, savo pavyzdžiu mokykime jaunąją kartą patriotiškumo, ir mūsų gimtasis kraštas – Lietuva nušvis naujomis – šviesiomis spalvomis.

Teksto autorė:

RRKC Viduklėje kultūrinių renginių organizatorė Aiva Gailienė

Teksto nuotraukos Sigito Gudaičio ir Angelės Šarkienės

Informacija atnaujinta 2020-02-18This will close in 0 seconds

Skip to content