1,2 proc. Parama

Šiandien kiekvienas dirbantis Lietuvos pilietis gali įsitraukti į valstybės biudžeto planavimo procesą ir nuspręsti, kaip turėtų būti panaudojami 2 proc. nuo jo sumokėtos pajamų mokesčio dalies.

 

Maloniai kviečiame Jus paskirti 1,2 proc. paramą  Raseinių rajono kultūros centrui. Surinktos lėšos papildomai prisideda prie įvairių kultūrinių projektų įgyvendinimo, meno kolektyvų veiklos palaikymo.

 

Tai galite padaryti VMI elek­tron­inio deklar­avimo sis­temoje http://deklaravimas.vmi.lt/ užpildę formą FR0512 arba ter­i­tori­jos, kuri­oje gyve­nate, Val­sty­binėje mokesčių inspekci­joje.

 

Informacija pildant deklaraciją:

  • Paramos gavėjo iden­ti­fikaci­nis kodas — 188200418
  • Paramos gavėjo pava­din­i­mas – Raseinių rajono kultūros centras
  • Buveinės adresas – Kalnų g. 7, LT-60136 Raseiniai
  • Banko pava­din­imo ir atsiskait­o­mo­sios sąskaitos nume­rio nurodyti nereikia.

 

Pajamų mokesčio 2 pro­c. gal­ima per­vesti kiekvienais metais nuo sausio 1 d. iki  gegužės 1 dienos.

 

Dėkojame kiekvienam parėmusiam Raseinių rajono kultūros centrą.

Informacija atnaujinta 2023-05-03