2 proc. Parama

Šiandien kiekvienas dirbantis Lietuvos pilietis gali įsitraukti į valstybės biudžeto planavimo procesą ir nuspręsti, kaip turėtų būti panaudojami 2 proc. nuo jo sumokėtos pajamų mokesčio dalies.

 

Maloniai kviečiame Jus paskirti 2 proc. paramą  Raseinių rajono kultūros centrui. Surinktos lėšos papildomai prisideda prie įvairių kultūrinių projektų įgyvendinimo, meno kolektyvų veiklos palaikymo.

 

Tai galite padaryti VMI elek­tron­inio deklar­avimo sis­temoje http://deklaravimas.vmi.lt/ užpildę formą FR0512 arba ter­i­tori­jos, kuri­oje gyve­nate, Val­sty­binėje mokesčių inspekci­joje.

 

Informacija pildant deklaraciją:

  • Paramos gavėjo iden­ti­fikaci­nis kodas — 188200418
  • Paramos gavėjo pava­din­i­mas – Raseinių rajono kultūros centras
  • Buveinės adresas – Kalnų g. 15A, LT-60136 Raseiniai
  • Banko pava­din­imo ir atsiskait­o­mo­sios sąskaitos nume­rio nurodyti nereikia.

 

Pajamų mokesčio 2 pro­c. gal­ima per­vesti kiekvienais metais nuo sausio 1 d. iki  gegužės 1 dienos.

 

Dėkojame kiekvienam parėmusiam Raseinių rajono kultūros centrą.

Informacija atnaujinta 2021-12-28