Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2022 m.

 

2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2022-09-30 duomenimis

2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2022-06-30 duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2022-03-31 duomenis

Mokėtinų sumų ataskaita 2022-03-31 duomenimis

 

2021 m.

 

Mokėtinų sumų ataskaita 2021-12-31 duomenimis

2021-12-31 pasibaigusių metų Finansinių ataskaitų rinkinys

 

2020 m.

 

2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Finansinių ataskaitų rinkinys (tęsinys)

 

2019 m.

 

Mokėtinu ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

Finansinės būkles ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. birželio 30 d. duomenimis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenimis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

2019 m. finansines ataskaitos

 

2018 m.

 

2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto lentelės 1

2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto lentelės 2

2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto lentelės 3

2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rasto lenteles

2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2018-09-30 d. duomenimis

Finansinės būklės ataskaita 2018-12-31 d. duomenimis

 

2017 m.

 

2017 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto lentelės

2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Informacija atnaujinta 2022-12-02