Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2022 m.

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 I ketv duomenis

Mokėtinų sumų ataskaita 2022 m. kovo 31 d. duomenimis

 

2021 m.

 

Mokėtinų sumų ataskaita 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis

2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Finansinių ataskaitų rinkinys

 

2020 m.

 

2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Finansinių ataskaitų rinkinys (tęsinys)

 

2019 m.

 

Mokėtinu ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

Finansinės būkles ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. birzelio 30 d. duomenimis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birzelio 30 d. duomenimis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

2019 m. finansines ataskaitos

 

2018 m.

 

2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto lentelės 1

2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto lentelės 2

2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto lentelės 3

2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rasto lenteles

2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2018-09-30 d. duomenimis

Finansinės būklės ataskaita 2018-12-31 d. duomenimis

 

2017 m.

 

2017 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto lentelės

2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Informacija atnaujinta 2022-05-06