NEMAKŠTIŠKIŲ PRISIMINIMAI APIE ADVENTO KELIĄ

NEMAKŠTIŠKIŲ PRISIMINIMAI APIE ADVENTO KELIĄ

2013 m. Nemakščių seniūnas Remigijus Laugalis pakvietė Pašešuvio kaimo bendruomenės žmones  mokytis adventinių giesmių. Lina Andrulienė ir Rolandas Žakys parašė scenarijų, jungiantį atliekamus kūrinius į vientisą pasakojimą apie šį prieškalėdinį laikotarpį. Papildomas ir tobulinamas tas pasakojimas tapo išsamia edukacine programa, paaiškinančia, kas yra adventas, kokia adventinio vainiko ir jį dabinančių simbolių prasmė (eglės šakelių, obuolių, kankorėžių ir t.t.). Štai snaigės byloja apie visų žmonių panašumą ir individualiuosius skirtumus, apie būties trapumą. Susirinkusieji ne tik išklauso giesmių ir pasakojimo, bet patys dalyvauja veiksme. Kviečiami nutiesti simbolinius kelius: pas Dievą, tėvų pas vaikus, vaikų pas tėvus ir kt. Kiekviename kelyje uždegti žvakutę. Ji – tai žiburys nušviečiantis žmogaus pasirinktąjį kelią. Pirmąjį, tikėjimo, žiburį  paprastai uždega vietos klebonas. Mokslo žiburiui uždegti kviečiamas mokytojas. Ištikimybės – gausios ir darnios šeimos ar ilgai santuokoje gyvenantys asmenys. Renginiu apmąstomos didžiosios vertybės taip konkretizuojamos, jungiamos su realia vietove ir jos žmonių veikla. Pirmaisiais metais toks advento apmąstymas pristatytas Nemakščiuose, o kitais metais jau aplankytos keturios mūsų ir kaimyninių rajonų bendruomenės. 2015 metais Remigijus Laugalis suburia Pašešuvio, Nemakščių, Užkalnių ir Balčių kaimo bendruomenių atstovus ir prieš žiūrovus jau pasirodo 22 žmonių kolektyvas. Plečiasi išvykų maršrutai – 2017 m. advento kelias nuveda pas Punsko lietuvius. Nemakštiškius kviečia Tauragės, Kėdainių, Radviliškio, Kelmės, Jurbarko, Šilalės rajonų bendruomenės. Štai Pakruojo rajone per vieną dieną apsilankyta su programa trijose vietose. Dažnai giedota bažnyčiose. Brangus scenarijaus kūrėjams ir atlikėjams dvasininkų įvertinimas: jie teigė jog, šiuo renginiu apie adventą pasakyta viskas, kas žinotina. Ypač giesmininkus skatino teatralizuoto renginio žiūrovų reakcija: nuostaba, ašaros… Taigi iki 2020-ųjų septynetą metų mūsų eita advento keliu. Šiemet dėl pandemijos negalime aplankyti mus nuoširdžiai sutikdavusių klausytojų. Dabar tik peržvelgiame, kiek šilumos gavome bei išdalinome, kiek dvasiškai praturtėjome. Susikaupiame Kalėdų laukimo rimčiai, vidinei giedrai ir ramybei. Kviečiame visus patirti šio laiko aurą ir tuo turtinti save, gerumu priglausti šalia esančius.

Iš praeityje vykusių renginių ciklo turimų nuotraukų ir audio įrašų parengtas video montažas „Prisiminus advento kelią“ Jį galima pažiūrėti RRKC Nemakščiuose facebook puslapyje.

Tekto autorė: RRKC Nemakščiuose kultūrinių renginių organizatorė Lina Andrulienė

Teksto nuotraukos iš RRKC Nemakščiuose renginių archyvo.

Informacija atnaujinta 2020-11-30Skip to content