Šventės „Rudens bendrystės sodas“ mugės organizatoriaus parinkimo konkursas

Šventės „Rudens bendrystės sodas“ mugės organizatoriaus parinkimo konkursas

ŠVENTĖS „RUDENS BENDRYSTĖS SODAS“ MUGĖS ORGANIZATORIAUS PARINKIMO KONKURSO LAIMĖTOJU PRIPAŽINTAS – „MUGIŲ CENTRAS“, UAB

  1. Raseinių rajono kultūros centras organizuoja Raseinių m. ir rajono šventės „Rudens Bendrystės Sodas“ Mugės organizatoriaus parinkimo konkursą.
  2. Konkursas Mugės organizatoriui parinkti vyksta nuo 2020 m. rugpjūčio 5 d. iki rugpjūčio 19 d.
  3. Mugė vyks 2020 m. rugsėjo 19 d. Raseinių miesto Žemaičio aikštėje ir jos prieigose.
  4. Mugės laikas: nuo 8.00 iki 22.00 val.
  5. Privalomi pateikti dokumentai:

5.1. Užpildyta nustatytos formos paraiška, patvirtinta konkurso dalyvio vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu, 

5.2. Konkurso dalyvio įregistravimo Juridinių asmenų registre pažymėjimo ir įstatų ar juos atitinkančio dokumento tinkamai patvirtintas kopijas;

5.3. Valstybės įmonės Registrų centro, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos išduotus dokumentus arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis atitinka aprašo 6 punkte nurodytus reikalavimus. Dokumentai turi būti išduoti ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki voko su paraiška dalyvauti konkurse registravimo dienos.

5.4. Mugių organizavimo patirtį ir kvalifikaciją įrodančius (mugėje turėjo dalyvauti ne mažiau 150 prekiautojų) dokumentus ar jų kopijas.

  1. Užklijuotą ir užantspauduotą voką su užrašu „Mugės organizatoriaus parinkimo konkursui“. kartu su pasiūlymais ir dokumentais prašome pateikti iki 2020 m. rugpjūčio 19 d. 9.00 val. konkurso komisijos sekretoriui (102 kab.) Raseinių rajono kultūros centras (Vytauto Didžiojo g. 10, Raseiniai).
  2. Konkurso komisijos posėdžio vieta – Raseinių rajono kultūros centras, data: 2020-08-19 d.,  10.00 val.

 

Dokumentai:

RRKC Mugių organizatoriaus parinkimo tvarkos aprašas

Skelbimas

Paraiška

Informacija atnaujinta 2020-08-20This will close in 0 seconds

Skip to content