Vasaros palydos Nemakščiuose

Vasaros palydos Nemakščiuose

Su vasara atsisveikiname visada šiek tiek liūdėdami. Turbūt, siekdami šią būseną sušvelninti, žmonės ir sugalvojo Vasaros palydų šventę? Užgriūva pasiruošimo jai rūpesčiai, paskui pačios šventės kulminacija, o po jos – prisiminimų reginiai… Ir nebėra kada liūdėti išeinančios vasaros.

Nemakščiuose palydos praskambėjo jau rudeniškai pilką ir lietingą rugpjūčio 29 d. Tik bendruomenės santalkos (pirmininkė Regina Pratašienė) projektas pagal VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4  veiklos srities  „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas (Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1), nukreipęs susirinkusiųjų dėmesį į edukacines veiklas, neleido piktintis vėsa ir lietučiu. Įdomių užsiėmimų čia rado jaunuoliai, vaikai ir suaugusieji. Didelį būrį norinčių naujo išmokti sutraukė VšĮ Klaipėdos rajono amatų centro edukatorės, demonstravusios papuošalų gamybą iš odos, bandelių kepimą ant laužo, audimo metodus. Tikro azarto laiką padovanojo komandoms lazerių mūšis. Dalyviai turėjo galimybę lavinti greitį, reakciją, taiklumą. Maži ir didesni džiaugėsi muilo burbulų fiesta, jau ne kartą daugelio išmėginta. Edukaciniams ir pramogomis viliojusiems užsiėmimams teko ženkli dalis šventės laiko. Vieniems smaginantis įdomiose veiklose, kiti jau sėdo klausytis koncerto. Programa prasidėjo jaunimo pasirodymu. Muzikavo pop grupė iš Kauno „Lašeliukai plius“ (vadovės Laima Tamašauskienė ir Violeta Česienė), Raseinių rajono kultūros centro „Dainos studija“ (vadovė Toma Augustanavičienė). Koncerto pertraukoje seniūnas Remigijus Laugalis ir jo pavaduotoja skelbė ir apdovanojo konkurso – apžiūros „Gražinkime savo aplinką“ nugalėtojus. Gražiausiai tvarkomu vienkiemiu pripažintas Daivos ir Leono Žyvatkauskų vienkiemis, gražiausiai tvarkoma kaimo sodyba – Gitanos ir Tomo Valinčių. Miestelio sodybų grupėje pirma vieta įvertinta Ilonos ir Jono

Klapatauskių sodyba. Patraukliausia kaimo bendruomenės buveine išrinkti Nemakščių bendruomenės santalkos namai.

Meninės programos tąsoje vyresniuosius džiugino Zyplių dvaro kapela (vadovas  Remigijus. Poderis), Natkiškių kultūros namų kaimo kapela „Vaivorykštė“ (vadovas Valdas Armonas), RRKC Ariogaloje kapela „Šaltinėlis“ (vadovas Jonas Urbonas). Jau temstant aikštėje vis skambėjo muzika. Mažėjo klausančių, daugėjo šokančių, kai sceną užėmė pop grupė „Lietuvaičiai“. Jų pasirodymas tapo koncerto kulminacija. Vos beužteko vietos priešais sceną sutilpti visiems, norintiems smagiu šokiu išlydėti vasarą.

Kad paskutinė vasaros šventė daugeliui tapo puikia pramoga, reikia padėkoti būriui rėmėjų: Marytei ir Algimantui Glazauskams, Zitai Grabauskienei, Albinai ir Robertui Bertašiams, Laimai ir Artūrui Sadauskams, Sandrai ir Sauliui Masiuliams, Rimai ir Albinui Pratašiams, Dovilei ir Vaclovui Šimaičiams, Daliai Tautkienei, Daliai ir Žydrūnui Vitkauskams, Ilonai ir Jonui Klapatauskams, Alfredui Bardauskui, Jonui Greičiui, Dariui Mejeriui, Vidui Venckui, Raimundui Pratašiui, Jurgitai ir Ričiardui Piragiams. Projektą kultūros savitumo išsaugojimui, tradicijų tęstinumui rašė ir realizavo šiame reginyje RRKC Nemakščiuose renginių organizatorė Lina Andrulienė, Nemakščių bendruomenės santalkos pirmininkė Regina Pratašienė ir bendruomenės aktyvas: Algimantas Žukauskas, Zigmas Jocius, Albertas Grabinskis, Birutė Gudiliauskienė, Asta Urbonienė, Alma Stanislavičienė, Vaida Giedraitėnė, Irena Kliknienė, Lina Radžienė.

Teksto autorė: RRKC choreografė Živilė Lembutienė

Teksto nuotraukos Linos Radžienės

Informacija atnaujinta 2020-09-09