X ŠILUVOS DEVYNDIENIS 2021 m.

X ŠILUVOS DEVYNDIENIS 2021 m.

Jau dešimtą kartą Šilinių atlaidų metu šiluviškiai  ir miestelio svečiai galėjo  kasdien dienos metu, o ir vakare valandėlę  praleisti kultūros namuose, kur įvyko  jau tradiciniu tapusiu renginių ciklo „Šiluvos devyndienis “ renginiai – Šiluvos Švč. M. Marijos gimimo atlaidų proga. 

Rugsėjo 6 d. RRKC Šiluvoje organizuotas  parodų pristatymas. Gražų ir rudenišką vakarą pristatytos dvi parodos:  Mindaugo Pauliuko – „Marija Rožinio Karalienė“  ir Rimanto Daugino – „Švelnumas”. Kadangi parodos darbai sakraline tema, tai  pristatymui pakviesti  Veikliųjų žmonių bendrijos atstovai – šlovintojų grupė. Susirinkusieji kartu  giedojo, šlovino Kūrėją, klausėsi stiprių liudijimų. Vakaras taip greit prabėgo. Parodos lankytojai turėjo puikią progą pasinerti į pamąstymus apie žmogaus kūrybą ir Kūrėjo duotus talentus  žmogui. Parodą buvo galima aplankyti iki rugsėjo 30 d.  

 

Na, o rugsėjo 7 d. vakare žiūrovus kvietėmė į koncertą. Vakaro programos atidarymą pradėjo  Laura Balserienė šokiu „Vilties šviesa“, Raseinių rajono KC Butkiškėje kaimo kapela, vadovaujama  Vilmos  Augustinavičienės pristatė nuotaikingą muzikinę programą. Muzikinius  kapelos  kūrinius išradingai ir šmaikščiai pristatinėjo Raseinių rajono meras Andrius Bautronis. Meras yra šios kapelos narys – muzikantas. Koncerte dalyvavo ir atliekamomis dainomis taip pat žavėjo  Raseinių rajono KC moterų tercetas (Jolita, Rita, Ligita). 

 

Rugsėjo 8 d. 11.00 – 12.00  val.  VU biblioteka padovanojo miestelėnams ir miestelio svečiams puikų projektą – parodą „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje: Šiluva“. Parodos lankytojai galėjo  išvysti rankraščius, susijusius su Šiluvos bažnyčios ir parapijos istorija, tarp jų – dokumentus su XVIII a. pabaigos–XIX a. pradžios Žemaičių vyskupų Stepono Jono Giedraičio, Simono Mykolo Giedraičio, vyskupijos generalinio vikaro Jono Krizostomo Gintilos autografais. 

Iš Žemaitijos kilusiam XIX a. pradžios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjui, Vilniaus universiteto bibliotekos adjunktui Kazimierui Kontrimui carinės administracijos iškeltos bylos medžiaga – dokumentai ir įkalčiai – bene įdomiausi ir netikėčiausi parodos eksponatai. Priverstas palikti Vilnių, K. Kontrimas išvyko į Varšuvą, vėliau – Žemaitiją, kur Šiluvoje ir mirė. 

Taip pat parodoje buvo eksponuojamas iš Šiluvos apylinkių kilusio žymaus zoologo Pranciškaus Šivickio jaunystėje gimtojoje parapijoje surinktų liaudies dainų rankraštis iš Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkinių, įtrauktų į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą. 

Parodoje buvo rodomas dar vienas rankraštis, įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą. Tai –XIX a. pradžios Simono Daukanto verstų pasakėčių autografas. Taip pat buvo eksponuojami spaudiniai iš pirmųjų Vilniaus universiteto bibliotekos mecenatų (Jurgio Albinijaus, Žygimanto Augusto, Valerijono Protasevičiaus) kolekcijų. Knygos meno atžvilgiu įdomūs spaudiniai – vienintelė žinoma Vilniaus universiteto bibliotekoje saugoma ypatingai puošniu įrišimu išsiskirianti XVI–XVII a. Vilniuje dirbusio knygų leidėjo Jokūbo Morkūno knyga ir 2018 m. palangiškio dailininko, poeto Vytauto Kuso sukurta knyga, oficialiai pripažinta pačia mažiausia lietuviška knyga pasaulyje ir įrašyta į Lietuvos rekordų knygą. Atvykusieji į parodą turėjo galimybę pamatyti Motiejaus Valančiaus, Maironio, Vinco Kudirkos, Žemaitės, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir kitų žymių lietuvių kultūros, meno ir visuomenės veikėjų rankraščius. 

Vilniaus universiteto biblioteka – seniausia Lietuvos valstybinės reikšmės akademinė biblioteka, kurioje saugoma daugiau nei penkių milijonų dokumentų kolekcija. Bibliotekos sukauptas turtingas kultūros paveldas yra neatsiejami nuo Lietuvos kultūros ir mokslo istorijos raidos. 

Esame dėkingi už tokią informatyvią ir unikalią parodą bei draugyste su projekto vykdytojų komanda. 

   Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. 

 Vakaro programoje į gilius pamąstymus susirinkusius žiūrovus vedė Jurbarko KC Konstantino Glinskio teatro spektaklis  pagal R.Granauską „Kenotafas. Paminklas mokytojai“, scen. aut. ir rež. Danutė Budrytė-Samienė, rež. padėjėjai Indrė Kateivė, Kęstutis Matuzas. Dėkojame jurbarkiškiams aktoriams, režisierei Danutei. Lenkiamės ir apkabiname dar kartą už puikų rimties ir susikaupimo, pamąstymų vakarą Švč. M. Marijos gimimo dienos proga RRKC Šiluvoje.  Spektaklis, privertęs susimąstyti, sugraudinęs iki ašarų. Tyla salėje parodė, kad tai kas vyko scenoje, palietė visus.  

 

Rugsėjo 9 d. 19.30 val. šmaikščią pjesę žiūrovams pristatė Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos – daugiafunkcio centro suaugusiųjų mėgėjų teatras spektaklyje pagal  V. Varankevičiūtės pjesę ,,Pagalba iš dangaus”, rež. Kristina Laurinaitė (Jurbarko raj.). Šis kolektyvas pirmą kartą dalyvavo Šiluvoje ir tikimės ne paskutinį. Dėkojame už užsimezgusią draugystę. 

 

Rugsėjo 10 d. 19,30 val. žiūrovai turėjo progą pažiūrėti šių dienų aktualijų tema  Girdžių skyriaus suaugusiųjų mėgėjų teatro „Mituvis“  spektaklį – S. Kancevyčiaus „Jubiliejinis sveikinimas“, rež. Loreta Zdanavičienė (Jurbarko raj.) Artistai praskaidrino susirinkusiems nuotaiką, parodydami šių dienų realijas. 

Girdžių mėgėjų teatras Šiluvoje dalyvauja  jau trečiąjame devyndienio renginyje. Šiluviškiai žiūrovai tikrai pamilo šį kolektyvą, o ypač režisierę Loretą Zdanavičienę. Esame jiems dėkingi už draugystęir puikius spektaklius. 

20.20 val. – Šiluvos kultūros namuose skambėjo ypatingai gabių, jaunų profesionalų  styginių  dueto  DUOVIOLA  koncertas:  Gertrūda Beinarytė Krunglevičienė ir Laimis Krunglevičius. Po koncerto, atsistoję žiūrovai ilgai plojo, taip parodydami savo dėkingumą ir susižavėjimą atlikėjais. Jų atliekami kūriniai palietė susirinkusiųjų širdis. 

 

Rugsėjo 11 d. 14.00 val.  RRKC Šiluvoje svečiavosi Bernardinų puslapio darbuotojai. Jie kvietė į susitikimą savo skaitytojus. Džiaugiamės pažintimi ir draugystę su Bernardinų puslapio darbuotojais. 

19.30 val. – Šeštasis Šiluvos devyndienio vakaras su RRKC choru „Šatrija“  salėje  nė vieno nepaliko abėjingo! Vakaro programoje žiūrovus  žavėjo atliekamų kūrinių  išraiškingas  atlikimas. Chorą ir meninę programą kūrybingai pristatė Sandrą Maslauskienė. Mums garbė buvo priimti šį puikų kolektyvą RRKC Šiluvoje. Su pasididžiavimu pristatėme Šiluvoje „Aukso paukštės“ įvertinimą parskraidinusį Raseinių kraštui  chorą ir vadovą Gražvydą Jegnorą.  

 

Rugsėjo 12 d. 15.00 val. savo spektaklį, skirtą kunigui J. Katelei atmint, Šiluvai padovanojo Anykščių kultūros centro mėgėjų teatras  spektaklyje  „Medkopis”. Kunigas Jonas Katelė yra kunigavęs Šiluvos parapijoje. Režisierius  Jonas Buziliauskas jau antrą kartą šiluviškiams ir svečiams pristato savo teatro darbus . Spektaklyje puikiai įsipynė ir  Anykščių kultūros centro folkloro ansamblis „Valaukis“, vad. Regina Stumburienė. Dėkojame režisieriui ir kolektyvams už puikias rimties akimirkas bei draugystę. 

 

Rugsėjo 13 d. 15.00 val. vyko mūsų mylimos ir puikios poetės Dalios Teišerskytės naujausios knygos –  

 „ Paskutinių lapų išleistuvės” pristatymas ir susitikimas su autore. Susitikimo metu buvo skaitomi eilėraščiai iš šios knygos, pamąstymai apie gyvenimą, būtį.  Na, o susitikimą  moderavo  ir poetę kalbino renginių režisierius Giedrius Gustas. Buvo galimybė įsigyti knygą, kuria autorė mielai pasirašė. 

  

19.30 val. – Žilinų kultūros centro mėgėjų teatro ,,Vijūnė“ spektaklis J. Skinkio ,,Moters kerštas“, rež. Dalia Šmigelskienė (Varėnos raj.). Su Žilinų mėgėjų teatru susitinkame Šiluvoje ne pirmą kartą. Vykome ir pas žiliniškius  su savo teatru „Cinkelis“.  Draugystė tęsiasi. Esame dėkingi Žilinų mėgėjų teatrui ir režisierei Daliai už puikią nuotaiką žiūrovams spektaklio metu. 

 

Rugsėjo 14 d. 19.30 val. užbaigėme RRKC Šiluvoje renginių ciklą “X Šiluvos devyndienis”. Paskutinio vakaro programoje – Plokščių mokyklos daugiafunkcio centro mėgėjų teatras. Kultūros namų svečiai parodė žiūrovams  pjesę V. Rimkevičiaus ,,Skulptorė”, rež. Ilona  Krištolaitienė (Šakių raj.) Simboliška, kad šiais neramiais mūsų Lietuvai laikais, buvome kviečiami nurimti ir pamąstyti apie žmogaus trapumą, vertybes… Dėkojame šiam kolektyvui. Šis kolektyvas taip pat ne pirmą kartą pas mus. Mus sieja gražus bendradarbiavimas. Tikimės, jog draugystė tęsis toliau. 

 

RRKC Šiluvoje taria nuoširdų ačiū  kultūros namų lankytojų vardu  Raseinių rajono savivaldybės merui  Andriui Bautroniui  ne tik  už dalyvavimą, bet ir už  devyndienio “prisikėlimą”, Raseinių rajono savivaldybei, Raseinių rajono kultūros centrui, direktorei Ingai Šatkauskienei. 

 Už gražų bendradarbiavimą dėkojame Šiluvos seniūnui Juozui Šlepui, Šiluvos bendruomenės pirmininkei Juditai Stoškienei, kiekvienam, kuris savo darbu bei pastangomis prisidėjo, kad  įvyktų tradicinis renginių ciklas „X  Šiluvos devyndienis“. 

Iki kitų susitikimų, mielieji!  

RRKC Šiluvoje renginių organuizatorė 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-10-07