NUOŠIRDI BENDRYSTĖS MALDA

NUOŠIRDI BENDRYSTĖS MALDA

Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimo tradicijai apytiksliai 400 metų. Šios maldos ir giesmės skirtos apmąstyti Jėzaus kančią. Kalnai giedami bažnyčiose, namuose, o paskutiniais dviem dešimtmečiais šią tradiciją puoselėja ir kaimų bendruomenės. Tai skatina žmones susitelkti ir išlaikyti bendruomeniškumą, be to, tikima, kad giedojimas suteikia dvasinės stiprybės ir apvalo sielą.

Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas – gyvoji mūsų kultūros nematerialaus paveldo tradicija. Ši pamaldumo išraiška, kaip tikėjimo paminklas, gyvas kaimų bendruomenėse. Kasmet prieš šv. Velykas, gavėnios laikotarpiu, žmonės renkasi į jaukius bendruomenių namus kolektyvinei maldai. Sueina ne tik vyresniosios kartos atstovai, bet ir jaunesni žmonės.

Šiemet Nemakščių seniūno Remigijaus Laugalio bei Pašešuvio ir Užkalnių kaimų bendruomenių  tikinčiųjų iniciatyva Žemaičių Kalvarijos kalnus jie giedojo kartu. Vieną vakarą meldėsi Pašešuvyje, o kitą – Užkalniuose. Giedotojai minėjo mirusių artimųjų vardus ir meldėsi už juos, tarsi kviesdami saviškių vėles. Malda dėkojo Dievui už naują dieną, už tai, kad Jis atpirko žmones mirdamas ant kryžiaus, kad paliko savo Žodį, kuris gaivina. Dėkojo net už tai, kas nepasisekė – juk ir nesėkmė yra gyvenimo pamoka, nauja patirtis, galimybė dar kažko išmokti. Labiausiai malda dėkojama už viltį, kurią Dievas pažadėjo. Po nuoširdžių maldų žmonės neskubėjo namo. Prie gardžiai kvepiančios arbatos puodelio dalijosi savo džiaugsmais, rūpesčiais, patirtimi ir prisiminimais.

Malonu, kad Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios parapijos klebonas Gintaras Antanas Jonikas pakvietė liaudiškos muzikos kapelą „Nemakščių vyrai“ (vad. Remigijus Laugalis ir Juozapas Juščius) pravesti Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimą. Didįjį trečiadienį, po vakarinių šv. Mišių, nemakštiškiai bendra malda dalijosi su šios parapijos tikinčiaisiais jaukioje jų bažnyčioje.

Nuoširdžiai džiaugiamės Nemakščių seniūnu Remigijumi Laugaliu, Užkalnių kaimo bendruomenės pirmininku Gitanu Kybartu, seniūnaite Genovaite Samušiene, Pašešuvio bendruomenės valdyba, seniūnaičiu Sauliumi Luša, tų bendruomenių tikinčiaisiais – RRKC Nemakščiuose mėgėjų meno kolektyvų nariais. Šių žmonių dėka saugomos ir puoselėjamos krikščioniškos vertybės bei tradicijos.

 

RRKC Nemakščiuose  kultūrinių renginių organizatorė Lina Andrulienė

Informacija atnaujinta 2022-04-19