Raseinių rajono kultūros centras Viduklėje

RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRAS VIDUKLĖJE

Adresas: Kęstučio g. 16, Viduklė, Raseinių r. sav.

 

Kultūrinių renginių organizatorė:

Rita Guntarskienė, tel. +370 638 44 171, el. paštas rita.guntarskiene@gmail.com

Pareigybės aprašymas

II, III, IV, V   8.00-17.00 (12.00-13.00);

VI   11.00-20.00 (15.00-16.00).

Mėgėjų meno kolektyvų vadovė:

Ligita Matelienė, tel. +370 627 51 064, el. paštas ligituxs@gmail.com

Pareigybės aprašymas

II   10.00-20.00 (14.00-14.30);

IV   17.00-19.30;

VI   14.30-20.00.

Mėgėjų meno kolektyvų vadovė:

Gerda Lapinskaitė, tel. +370 682 35 679, el. paštas gerdalap11@gmail.com

Pareigybės aprašymas

IV   15.00-19.00;

V   9.00-13.00; 14.00-18.00;

VI   11.00-15.00; 16.00-20.00.

Valytoja

Pareigybės aprašymas

II, IV   19.30-22.00  

III, V   20.15-21.45

VI   20.00-22.00

—————————————–

Mėgėjų meno kolektyvai:

  • moterų vokalinis ansamblis „Vijūnė“ (vad. Ligita Matelienė).
  • moterų vokalinis ansamblis „Ringė“ (IV kategorija) (vad. Gerda Lapinskaitė).
  • vaikų vokalinis ansamblis (veikla laikinai sustabdyta).
  • moterų vokalinis duetas: Ligita Matelienė ir Gerda Lapinskaitė (IV kategorija) (vad. Ligita Matelienė).
  • vaikų kūrybinė grupė (laikinai veikla sustabdyta).

—————————————————

 

Apipinta gražiausiom legendom

Ir piliakalnių tu apsupta,

O, Vidukle, senoji Vidukle,

Mūsų širdžiai brangi ir šventa.

 

Pušynėliais žaliais išdabinta

Ties senuoju Žemaičių plentu.

Narsių protėvių saugota, ginta,

Tu gyva čia nuo amžių senų.

  (S. Kveselienė)

 

„Retas Lietuvoje nežino Viduklės. Sakoma, pavadinimas kilęs iš kunigaikščio Vytauto laikų. Jis čia, vidukelėj, sustodavęs pily pailsėti. Žodis Viduklė reiškia atstumą, arba vidurį, panašiai nutolusį tarp dviejų taškų. Taigi Viduklė galėjo būti ne vieno, o keleto kelių vidurys. Taip ir liko lig šiol iš vidukelės – Viduklė. Pro miestelį prabėga keliai, jungiantys svarbius Lietuvos centrus. Čia daug brangių vietų, menančių atkaklias kovas už Lietuvos laisvę, šviesesnį rytojų.“ (S. Stanevičiaus bendrijos metraštis „Aitvarai“, Kaunas, 2003).

 

Veikla ir renginiai

 

Raseinių rajono kultūros centras Viduklėje savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę, pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja meno sklaidą. Organizuojant renginius bendradarbiaujame su miestelio šv. Kryžiaus bažnyčia, vaikų darželiu, S. Stanevičiaus gimnazija, biblioteka, seniūnija, kaimų bendruomene „Viduklė“.

Vidukliškiai noriai lankosi tradiciniuose renginiuose: valstybinėse šventėse, Kaziuko mugėje, Motinos dienos minėjime, koldūnų, vasaros palydų šventėse, vaikų edukacinėje popietėje „Kur trykšta vaikystės šaltiniai“, renginyje „Po visų rudens darbų“, adventinėje, eglės įžiebimo šventėse bei kituose renginiuose.

 

Moterų vokalinis ansamblis „Vijūnė“

 

Nuo 2014 m. ansambliui vadovauja Ligita Matelienė. Tai darniai dirbantis kolektyvas, kuriame dainuoja aktyvios, dainingos ir talentingos moterys.

2015 m. pavasarį kolektyvas tapo Raseinių rajono solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Pavasario balsai – 2015“ diplomantu ir deleguotas į respublikinius solistų ir vokalinių ansamblių konkursus „Šilų aidai 2016“, „Sidabriniai balsai 2016“. Šiame konkurse kolektyvas tapo II laipsnio diplomantu.

Ansamblis aktyviai dalyvauja seniūnijos, rajoniniuose, regioniniuose, respublikiniuose renginiuose. Kolektyvo repertuarą sudaro lietuvių, užsienio kompozitorių, liaudies dainos.

2018 m. gegužės mėn. ansamblis tradiciškai tapo rajono solistų, duetų, vokalinių ansamblių šventės-konkurso „Pavasario balsai“ laureatu.

 

Moterų vokalinis ansamblis ,,Ringė“

 

Raseinių rajono kultūros centro Viduklėje moterų ansamblis „Ringė“ susikūrė maždaug prieš 20 m. Jam vadovavo Leonora Germanavičienė, Vidmantas Kveselis, o nuo 2005 m. gruodžio mėn. vadovauja Gerda Lapinskaitė. Kolektyvas dalyvauja Raseinių rajono kultūros centro Viduklėje, seniūnijos, bendruomenės, rajoniniuose renginiuose, yra parengęs plataus spektro repertuarą. Ne kartą koncertavo Blinstrubiškių socialinės globos namuose, Žolinės atlaiduose Raseiniuose, Paupyje, Sujainiuose ir kt. 2014 m. dalyvavo Šiaulių apskrities romansų festivalyje „Nebegrįšiu laukų takeliu“ Baisogaloje ( Radviliškio raj.), 2015 m. dalyvavo regioninėje šlagerių šventėje „Skinsiu raudoną rožę“.

2018 m. kolektyvas koncertavo Butkiškėje, Kartupiuose (Jurbarko raj.), gegužės mėn. dalyvavo rajono solistų, duetų, vokalinių ansamblių šventėje-konkurse „Pavasario balsai“.

 

Moterų vokalinis duetas

 

Duete dainuoja mėgėjų meno kolektyvo vadovės Ligita Matelienė ir Gerda Lapinskaitė. Kolektyvas dalyvauja Viduklės seniūnijos, bendruomenės, bibliotekos renginiuose.

 

Vaikų kūrybinė grupė

 

Kolektyvas suburtas 2018 m. gruodžio mėnesį.

 

Informacija atnaujinta 2023-08-31